http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_576/dsc_0103.jpg

Projekt ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna +, dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie Porozumienia z dn.16 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego.

Nie przestraszyła ich niesprzyjająca aura...

Mimo padającego deszczu, humory i forma dopisywały wychowankom SOSW w Sokółce, którzy uczestniczyli w wycieczce do Surażkowa. To początek realizacji projektu ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna +. Projekt sfinansowano dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim a Starostą Sokólskim.

W czwartkowy poranek, 21 września 2017 r., uczniowie Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wyjechali do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ritowisko” k. Supraśla. Jest to dwudziestohektarowe gospodarstwo położone u zbiegu rzek Sokołda i Supraśl. Wielką zaletą RITOWISKA jest piękne położenie w środku Puszczy Knyszyńskiej, z daleka od miast na skraju 3 rezerwatów przyrody - Krzemienne Góry, Surażkowo i Bahno Borki. Głównym celem wyjazdu była nauka orientacji w terenie, nabycie umiejętności  korzystania z urządzeń terenowych, rozwijanie umiejętności aktywnego i bezpiecznego  spędzania czasu wolnego.

Pobyt rozpoczął się od zabawy przy kominku, w którym wesoło buzował ogień. Przyjemnie było poznawać obsługę kompasów, posługiwanie się latarkami do przekazywania sygnałów alfabetem Morse’a itp. Ciepło płomieni, aromatyczny zapach pieczonych kiełbasek i gorąca malinowa herbatka oraz quizy i zagadki trzymały humory uczestników na dobrym poziomie. To chyba wpłynęło na aurę i w końcu deszcz, zawstydzony tym, że nie może młodzieży zniechęcić, przestał padać. Wykorzystano to natychmiast i grupy uczestników wyruszyły w teren, by w praktyce szlifować nabyte wiadomości. Przyjemnie też było obejrzeć piękne konie zwiedzając stajnie i korzystać z innych atrakcji gospodarstwa. Dużą pomoc wychowankom SOSW, szczególnie przy poruszaniu się po dużym terenie dzieciom na wózkach, okazali wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych. Dzielnie towarzyszyli w „poszukiwaniu skarbu” swoim niepełnosprawnym podopiecznym, dzięki czemu nasi mniej sprawni uczestnicy mogli aktywnie włączyć się w terenowe zmagania będące ważną częścią przygotowanych przez panie M. Mróz i Z Szarkowską-Czeczko zadań praktyczno –wiedzowych i dokumentowanych przez p. A. Ambrozko.

Czas w doborowym towarzystwie mija bardzo szybko, więc uczestnicy wyjazdu nawet nie zauważyli kiedy trzeba było wracać do Ośrodka. Wszyscy uśmiechnięci i pełni wrażeń zgodnie twierdzili, że podczas pobytu w Surażkowie przyswoili wiele nowych wiadomości i umiejętności, świetnie się bawili i czekają na następne wspólne działania.

Pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym i zmaganie się ze specyfiką terenu oraz zadaniami przygotowanymi przez opiekunów był dla uczestników swoistą formą rehabilitacji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

D. Kozaczyńska, L. Zajkowska, K. Zalewska