http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: kul_bez_barier_koncert_3.jpg

05.11.2011r. Sylwia Å»ebrowska i MichaÅ‚ Gonczaruk zostali wyróżnieni zaproszeniem Sokólskiego OÅ›rodka Kultury na koncert KULTURA BEZ BARIER, który odbyÅ‚ siÄ™ w kawiarni „Lira”. Nasz duet zaprezentowaÅ‚ swoje umiejÄ™tnoÅ›ci wokalne w utworach: „MaÅ‚y Książę”, „ProszÄ™ wejdź” oraz „Modlitwa”. Impreza zorganizowana byÅ‚a juz po raz trzeci przez SOK we wspóÅ‚pracy z FundacjÄ… ArtystycznÄ… STS. Na scenie mogliÅ›my podziwiać takich artystów, jak p. Andrzej SzÄ™szoÅ‚, p. Antoni Muracki oraz p. Krzysztof Daukszewicz. Koncert oraz ciepÅ‚a, artystyczna atmosfera oczarowaÅ‚a wszystkich obecnych. ObszerniejszÄ… relacjÄ™ można przeczytac na stronie SOK.