http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_dyplom_karpowicz.jpg

19.05.2012r. w Muzeum Ikon w Supraślu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VI edycji Ekumenicznego Konkursu Plastycznego „Matka Boża w Ikonie”. Konkurs zorganizowano w ramach XVIII Dni Maryjnych – w tym roku pod hasłem: „Maryja – Matka Kościoła”. Miło nam poinformowac, że nasz uczeń Wojciech Karpowicz zajął II miejsce w tym konkursie. Linoryt przedstawiający Matkę Boską wykonał on pod kierunkiem p. Beaty Tur.
Patronat Honorowy nad konkursem przyjęli: J.E. Ks. Abp Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki i J.E. Jakub – Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty. Uczestnikami byli uczniowie Archidiecezji Białostockiej. Na konkurs wpłynęło 346 prac wykonanych różną techniką. Jury nagrodziło aż 53 prace. Nagrody wręczyli: Pan Dyrektor Marek Frąckiewicz, reprezentujący Podlaskiego Kuratora Oświaty i Pan Krzysztof Stawnicki, reprezentujący Burmistrza Supraśla. Specjalne podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu wręczył Aleksander Orłowski - Wiceprezes Zarządu KIK. 
Uroczystość zakończyła się obejrzeniem wystawy pokonkursowej i zwiedzeniem Muzeum Ikon w Supraślu.

 http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_ikona3.jpg