http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sokółce rozpoczyna działania w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” w zakresie pomocy stypendialnej, które skierowane jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami oraz regulaminem projektu dostępnymi na stronie Starostwa Powiatowego:

http://sokolka-powiat.pl/2017/10/04/pomoc-stypendialna-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-regulamin-wraz-zalacznikami-pobrania/

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64
tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08