http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://soswsokolka.pl/images/pa230010.jpg„Portret mojej pani” to temat na jaki powstały prace, wykonane różnymi technikami plastyczno-technicznymi przez wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce. Pomysł przedstawienia swoich ulubionych wychowawców i nauczycieli w formie plastycznej, wypłynął od członków Młodzieżowej Rady Internatu SOSW w Sokółce pod opieką p. Z. Biernackiej.

Pomocy i instruktażu w trakcie tworzenia prac udzielały wychowawczynie: M. Kulmaczewska, K. Dylewska, B. Żółtko, K. Bubieniec, B. Rećko, B. Boguszewska, Z. Biernacka i M. Hołownia-Iwanow. W październiku prace zostały wyeksponowane na wystawie w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wystawę przygotowały p. B. Boguszewska i K. Bubieniec.

Wystawa prac plastycznych jest doskonałą okazją do prezentacji osiągnięć naszych wychowanków i rozwijania wieloletniej już współpracy z Biblioteką. Dziękujemy za wsparcie i miłe przyjęcie oraz umożliwienie promocji naszej twórczości w lokalnym środowisku.

Beata Boguszewska