http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_589/pa240068.jpgW dniu 24.10.2017 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyło się uroczyste Spotkanie Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem spotkania był Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działający w Sokółce. W imprezie wzięli udział podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Impreza została przygotowana przez członków Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” i SOSW w Sokółce.

Wśród gości byli członkowie Zarządu Związku Emerytów i Rencistów- przewodniczący Henryk Cudnik i przedstawicielka PCPR w Sokółce - p. Iwona Rogowska. Zaproszonych gości gorąco przywitali: p. prezes Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” – Beata Tur oraz Henryk Cudnik, przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce, zapraszając wszystkich zebranych do wspólnej zabawy.

Ta szczególna impreza, która odbywa się już od 20 lat, to dobra okazja na spotkanie się we wspólnym gronie, zaprezentowania swoich talentów oraz możliwość integracji osób niepełnosprawnych z gminy Sokółka. Przed publicznością zaprezentowali się podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Były zarówno pokazy teatralne, taneczne jak i występy wokalne.

Wspólny poczęstunek oraz dyskoteka przy znanych hitach zespołu „Sonel” i „Junior” dała również okazję do zabawy i wzajemnej integracji uczestników. Zdjęcia

Beata Boguszewska