http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_590/20171026_183721_t2.jpgPod koniec października uczennice SOS-W w SokóÅ‚ce Ania i Natalia uczestniczyÅ‚y w warsztatach kulinarnych „Jestem tym, co jem” pod opiekÄ… nauczycielki Elżbiety Szomko zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Barka” w SokóÅ‚ce. W trakcie spotkania uczennice realizowaÅ‚y zadania wolontariackie jak również zwiÄ™kszaÅ‚y wÅ‚asnÄ… Å›wiadomość i odpowiedzialność za zdrowie wzbogacajÄ…c wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie zdrowego żywienia. Przygotowanie pysznych gofrów z dużą iloÅ›ciÄ… różnorodnych owoców byÅ‚o nowym doÅ›wiadczeniem kulinarnym jak również wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ…. Galeria

Organizator: Elżbieta Szomko