http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_591/img_20171023_104919.jpgUcząc się jak być sprawnym i samodzielnym w codziennym życiu, jak zadbać o własne bezpieczeństwo uczestnicy projektu „Sprawni i Samodzielni” i zaproszeni goście, aktywnie brali udział w Dniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zorganizowanego 23 października 2017 r. w murach SOSW w Sokółce.

Gościliśmy uczniów gimnazjów i szkół przysposabiających do pracy ze szkół: Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „AKTYWNI” w Białymstoku, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce.

Organizacja tak dużej imprezy możliwa była dzięki projektowi realizowanemu w ramach Rządowego Programu Bezpieczna+, dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim, a Starostą Sokólskim. |W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy z  SOSW oraz 10 drużyn z gimnazjum i szkół  przysposabiających do pracy z województwa podlaskiego.

Dzięki współpracy z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce udało się zorganizować pokaz umiejętności strażackich. Strażacy zaprezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznali też dzieci i młodzież ze specyfiką swojej pracy. Młodzież mogła zająć miejsce w kabinie pojazdów pożarniczych, założyć ubrania ochronne oraz hełmy strażackie, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Ratownicy przeprowadzili również pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który cieszył się wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczniom niepełnosprawnym intelektualnie łatwiej przyswoić nowe umiejętności w czasie zajęć praktycznych, a ich bezpośredni kontakt z pracownikami straży pożarnej wyzwolił w nich większe zaciekawienie i motywację do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zadaniach. Młodzież chętnie ćwiczyła na fantomach, pod czujnym okiem strażaków, prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy. Uważnie słuchała informacji o służbie strażaków i pogadanki dotyczącej  profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym,. Zdobytą wiedzę drużyny wykorzystały na gorąco podczas rywalizacji w czasie konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa ppoż.

Podsumowaniem dnia było rozstrzygnięcie konkursu i obdarowanie każdej ze szkół apteczką pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, drobne upominki, a zwycięscy puchary.

W czasie przerwy między pokazami strażackimi, a zmaganiami konkursowymi wszyscy otrzymali obiad, a na deser słodkie pączki.

Organizatorzy oraz uczestnicy Dnia Bezpieczeństwa przeciwpożarowego składają serdeczne podziękowania Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Strażakom za umożliwienie obejrzenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, poznania trudnej pracy strażaków oraz udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy.

Zarówno zaproszeni goście , jak i nasi uczniowie, dzięki takiej praktycznej lekcji poszerzyli wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, poznali specyfikę zawodu strażaka, dowiedzieli się jak wygląda postępowanie w razie pożaru, wypadku drogowego czy zagrożeń chemicznych. Młodzież chętnie brała udział w rozmowach ze strażakami, zadawała pytania, ćwiczyła na fantomach. Współpracując między sobą przy zadaniach wyznaczonych przez strażaków zdobywała wiedzę o prawidłowym postępowaniu w sytuacjach zagrożenia.

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze i na pewno długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. Zdjęcia

D. Kozaczyńska, K. Zalewska, L. Zajkowska