http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_44/_igp8578.jpg

5.06.2012r. na stadionie „Zwierzyniec” odbyÅ‚y siÄ™ XIII-te Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce, zorganizowane przez Podlaski OddziaÅ‚ Wojewódzki PTSS „Sprawni – Razem” we wspóÅ‚pracy z Miejskim OÅ›rodkiem Sportu i Rekreacji w BiaÅ‚ymstoku. W zawodach wystartowaÅ‚a reprezentacja naszej szkoÅ‚y w skÅ‚adzie: Anna Czarnomysa, MichaÅ‚ Kindziuk, Adrian HoÅ‚ownia, RafaÅ‚ Grynczel i Marcin CharyÅ‚o.

Wyniki zawodów w konkurencjach:

-bieg na 100 m w kategorii chÅ‚opcy mÅ‚odsi: 
Marcin Charyło uplasował się na II miejscu z wynikiem 13, 56 s

-bieg na 800 m w kategorii dziewczÄ™ta mÅ‚odsze: 
 Anna Czarnomysa zajęła III miejsce z czasem 3:42,11s

-bieg na 800 m:
 MichaÅ‚ Kindziuk zajÄ…Å‚ II miejsce z czasem 2:25,54 s

-bieg na 1500 m:
 Adrian HoÅ‚ownia z wynikiem 5:17,43 uplasowaÅ‚ siÄ™ na I miejscu,
 MichaÅ‚ Kindziuk z wynikiem 5:22,77 zajÄ…Å‚  IV miejsce
 RafaÅ‚ Grynczel z czasem 5:57,95 zajÄ…Å‚ V miejsce

-skok w dal:
 Marcin CharyÅ‚o zajÄ…Å‚ I miejsce z wynikiem 5,08m

Opiekunami zawodników podczas wyjazdu byÅ‚y p. Dorota KozaczyÅ„ska i p.MaÅ‚gorzata Zarachowicz

Zapraszamy do galerii.