http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kino.jpgSzkolne KoÅ‚o „Jestem Wolontariuszem” SOSW w SokóÅ‚ce w ramach realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia „Przystanek Nadzieja” we wspóÅ‚pracy z Sokólskim OÅ›rodkiem Kultury 15.11.17 zorganizowaÅ‚o wyjÅ›cie do kina, w którym wziÄ™li udziaÅ‚ uczestnicy „Przystanku Nadzieja” oraz trzy wolontariuszki: Ania, Natalia i Agnieszka pod opiekÄ… nauczycielki Elżbiety Szomko. MieliÅ›my możliwość bezpÅ‚atnego obejrzenia filmu „Zgoda” oraz poznania reżysera Macieja SobieszczaÅ„skiego.

Akcja filmu rozgrywa siÄ™ w 1945 roku, w momencie zakoÅ„czenia II wojny Å›wiatowej. Miejscem akcji sÄ… ÅšwietochÅ‚owice na ÅšlÄ…sku, gdzie sÅ‚użby bezpieczeÅ„stwa organizujÄ… obóz pracy dla Polaków i Niemców.Obóz, zwany Zgoda, stanowi miejsce, w którym UB, pod pretekstem zemsty na zdrajcach Polski, dokonuje czystek poÅ›ród przeciwników politycznych. FascynujÄ…cy dla nas byÅ‚ również wÄ…tek miÅ‚oÅ›ci obozowej. Spotkanie to dobra lekcja historii dla nas poÅ‚Ä…czona z dziaÅ‚aniami wolontariackimi.

Opiekun KoÅ‚a „Jestem Wolontariuszem”: Elżbieta Szomko