http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/imag1012.jpg„Powiewa flaga, gdy wiatr siÄ™ zerwie,

a na tej fladze biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość, biel serce czyste,

piÄ™kne sÄ… nasze barwy ojczyste”.

 „Barwy ojczyste” CzesÅ‚aw Janczarski

Dnia 10.11.2017 roku w oÅ›rodku odbyÅ‚ siÄ™ uroczysty apel upamiÄ™tniajÄ…cy 99 rocznicÄ™ Odzyskania przez PolskÄ™ NiepodlegÅ‚oÅ›ci. Patriotyczne wydarzenia przedstawili uczniowie Klaudia, Martyna, Natalia, Sylwia, Wiktoria i Daniel w postaci przygotowanych dialogów oraz oprawy muzycznej w postaci pieÅ›ni patriotycznych pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk oraz p.Marty Kawrygo-Leonowicz. SpoÅ‚eczność oÅ›rodka wysÅ‚uchaÅ‚a wydarzeÅ„ majÄ…cych miejsce 11 listopada 1918 roku. Apel przypomniaÅ‚ uczniom jak ważna jest nasza Ojczyzna i wolność.

p. Grażyna Tymoszuk