http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_597/9.jpgW ramach RzÄ…dowego Programu Bezpieczna  + Projekt "Sprawni i Samodzielni" w październiku 2017 roku uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce wziÄ™li udziaÅ‚ w 4 godzinnych warsztatach pt.. "Jestem bezpieczny w sieci". ZajÄ™cia dla uczniów SzkoÅ‚y Specjalnej PrzysposabiajÄ…cej do Pracy prowadziÅ‚a pani Marta Kawrygo-Leonowicz a dla uczniów klas Gimnazjum  pani Ewa WinÅ›ka.

Celem zajęć było:

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;

- uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci;

- zaprezentowanie zjawiska cyberprzemocy oraz zaznajomienie uczniów z konsekwencjami

tego typu dziaÅ‚aÅ„ zarówno dla ich ofiar jak i sprawców;

- poznanie zasad postępowania w przypadkach cyberprzemocy.

Uczniowie podczas warsztatów mogli wspólnie wypracować zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Obejrzeli mnóstwo filmów dotyczÄ…cych podanej tematyki. ZdjÄ™cia

Opracowała: Marta Kawrygo-Leonowicz, Ewa Wińska