http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_597/9.jpgW ramach Rządowego Programu Bezpieczna  + Projekt "Sprawni i Samodzielni" w październiku 2017 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce wzięli udział w 4 godzinnych warsztatach pt.. "Jestem bezpieczny w sieci". Zajęcia dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadziła pani Marta Kawrygo-Leonowicz a dla uczniów klas Gimnazjum  pani Ewa Winśka.

Celem zajęć było:

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;

- uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci;

- zaprezentowanie zjawiska cyberprzemocy oraz zaznajomienie uczniów z konsekwencjami

tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i sprawców;

- poznanie zasad postępowania w przypadkach cyberprzemocy.

Uczniowie podczas warsztatów mogli wspólnie wypracować zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Obejrzeli mnóstwo filmów dotyczących podanej tematyki. Zdjęcia

Opracowała: Marta Kawrygo-Leonowicz, Ewa Wińska