http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_596/20171020_095751.jpg20 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy pod hasłem „Jestem bezpieczny w sieci”. Zajęcia dla rodziców to jedno z działań projektu ,,Sprawni i Samodzielni” realizowanego w ramach Rządowego Programu Bezpieczna +, dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim,  a Starostą Sokólskim. Celem warsztatów było podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Warsztaty dla rodziców poprowadziły panie: Ewa Wińska i Marta Kawrygo-Leonowicz.

Problematyka bezpieczeństwa w Internecie jest wciąż aktualna, a szybki rozwój technologii informacyjnej wymaga od rodziców nadążania za swoimi dziećmi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przybliżyliśmy rodzicom problematykę korzystania z sieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się jakie korzyści daje sieć internetowa oraz na jakie ewentualne niebezpieczeństwa mogą być narażone ich dzieci. Podczas dyskusji okazało się, że rodzice nie zawsze wiedzą jak skutecznie kontrolować użytkowanie Internetu przez własne dzieci. Bywa, że brakuje wiedzy lub zwyczajnie czasu. Opiekunowie nie zawsze zdają sobie sprawę jak wiele rożnych niebezpiecznych sytuacji może być udziałem młodzieży w Internecie. Prelekcja filmu z udziałem ofiar cyberprzemocy oraz specjalistów zajmujących się tematem, uświadomiła rodzicom skalę zjawiska.

Rola rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci jest niebagatelna, szczególnie ważna jest kwestia zaufania do rodziców oraz czas jaki rodzice poświęcają swoim dzieciom. Uciekanie młodzieży w świat wirtualny jest współcześnie zjawiskiem nagminnym, warto więc ten proces kontrolować i czuwać nad bezpieczeństwem naszych pociech. Przeprowadzone zajęcia były doskonałą okazją do sprawdzenia własnych umiejętności oraz podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk stosowanymi z powodzeniem wśród młodzieży oraz z instytucjami wsparcia dla rodziców. Na koniec każdy otrzymał ulotki informacyjne. Zdjęcia

Ewa Wińska, Marta Kawrygo-Leonowicz