http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/24098856_537776889907952_646678654_n.jpgW miesiÄ…cu listopadzie 2017 roku w  ramach wspóÅ‚pracy opiekuna koÅ‚a wolontariusza SOS-W Elżbiety Szomko z nauczycielkÄ… ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Integracyjnych paniÄ… JustynÄ… Szarejko w Zespole SzkóÅ‚ Integracyjnych zostaÅ‚a przeprowadzona akcja „Pomoc Kubie”, której celem byÅ‚a zbiórka artykuÅ‚ów pierwszej potrzeby. Nie byÅ‚a to jednorazowa akcja, bo uczniowie ZSI od ubiegÅ‚ego roku wspierajÄ… Kubusia – chÅ‚opca od urodzenia z porażeniem czterokoÅ„czynowym, zespoÅ‚em Prader-Willego. Kuba nie  mówi, nie siedzi, nie chodzi. Cierpi na spastyczne przykurcze, opóźniony rozwój psychoruchowy, przewlekÅ‚a niewydolność oddechowa, oddycha z pomocÄ… respiratora. Wymaga codziennej rehabilitacji i specjalistycznego sprzÄ™tu. Karmiony pozajelitowo.

Obecnie w OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym trwa również zbiórka na rzecz Kuby  Uczniowie i pracownicy oÅ›rodka zbierajÄ… rzeczy potrzebne do codziennego funkcjonowania i pielÄ™gnacji chÅ‚opca min: pampersy 5, suche chusteczki po 100 sztuk w kartoniku, soczki maÅ‚e KubuÅ›, zupki w sÅ‚oiczkach, mleko Bebiko 5 sinlac. AkcjÄ™ koordynuje szkolne koÅ‚o wolontariusza. ChÄ™tnych darczyÅ„ców zapraszamy do wspóÅ‚pracy.

SkÅ‚adamy serdeczne podziÄ™kowania pani Justynie Szarejko oraz uczniom i pracownikom ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Integracyjnych w SokóÅ‚ce za okazanÄ… pomoc. Wyrazy swojej wdziÄ™cznoÅ›ci przekazuje również Kuba.

Opiekun koÅ‚a „Jestem Wolontariuszem”
Elżbieta Szomko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/24099549_537776879907953_817585351_n.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/24019774_537776863241288_1369696796_n.jpg