http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_603/img_20171116_170816_t2.jpgW dniu 16.11.2017r. po ciężkim dniu nauki w szkole wychowankowie internatu SOSW  przebrali się w swoje piżamy i wspólnie z wychowawcami brali udział w „Pidżamowym popołudniu z TV”, którego organizatorem była p. Beata Żółtko. Celem tego przedsięwzięcia było: rozwijanie zainteresowania wychowanków filmem, poszerzanie wiedzy z zakresu filmu, integracja wychowanków podczas wspólnego oglądania, wyrabianie umiejętności wyboru oglądanych programów adekwatnie do wieku i zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej. W tym dniu świetlice internatu, zamieniły się w salę kinową, zebrali się wychowankowie wyposażeni w koce i dobre humory, aby oglądać ulubione bajki, programy, filmy i seriale w tv. Jak w prawdziwym kinie nie zabrakło słodkich przerywników umilających czas, w postaci paluszków i ciasteczek.

Podczas emisji filmów wszystkim uczestnikom towarzyszyły niezwykłe emocje, przeżycia i napięcie związane z rozwojem filmowej akcji. Zdjęcia

Beata Żółtko