http://www.soswsokolka.pl/images/1.png http://www.soswsokolka.pl/images/2.png http://www.soswsokolka.pl/images/3.png

Projekt
„W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

– zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Realizowany jest w okresie od 27.11.2017r. do 31.12.2017r.

przy wsparciu fnansowym Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych
i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Pod Skrzydłami”