http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/1.png http://www.soswsokolka.pl/images/2.png http://www.soswsokolka.pl/images/3.png

Projekt
„W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

– zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Realizowany jest w okresie od 27.11.2017r. do 31.12.2017r.

przy wsparciu fnansowym Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych
i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Pod Skrzydłami”