http://www.soswsokolka.pl/images/1.png http://www.soswsokolka.pl/images/2.png http://www.soswsokolka.pl/images/3.png

Projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”
– realizowany przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_605/img_20171205_154358.jpgPodopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce pochodzący z 3 powiatów województwa podlaskiego w okresie od 27.11.2017r. do 31.12.2017r. realizują projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”. Projekt jest zadaniem z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanym przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Głównym zadaniem jest prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z podopiecznymi, które mają na celu rozwijanie i podtrzymywanie ich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Projekt odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnością, które są objęte edukacją i rewalidacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

20 – osobowa grupa podopiecznych uczestniczy w zajęciach grupowych i indywidualnych w zakresie: Sensoplastyki, Integracji Sensorycznej, komunikacji alternatywnej PECS, Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii Biofeedback. Prowadzą je, dobrze przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi - pedagodzy specjalni, instruktorzy i trenerzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, którzy doskonale znają potrzeby swoich podopiecznych. Dzięki otrzymanej dotacji zakupione zostaną pomoce i materiały do realizacji zajęć.

Mamy nadzieję, że realizacja zadania „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi” wpłynie na poprawę funkcjonowania podopiecznych w zakresie komunikacji, małej i dużej motoryki oraz umiejętności społecznych. Zdjęcia

 Beata Tur