http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_606/20171206_085705.jpg6 grudnia 2017 roku na apelu ogólnoszkolnym opiekun koła wolontariusza Elżbieta Szomko podsumowała udział uczniów w konkursie wolontariackim „Sokólskie Barwy Wolontariatu”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 2 grudnia 2017 roku w  sokólskim kinie „Sokół”. Wolontariusze Daniel, Michał i Agnieszka z rodzicami wzięli w nim udział, a  program uroczystej III Gali Wolontariatu był bardzo atrakcyjny min: prezentacja artystyczna dzieci z Przedszkola nr 2, występ zespołu Cygańskie Serca, pyszny tort i oczywiście nagrodzenie wolontariuszy. Na dzisiejszym apelu nagrody odebrali wolontariusze, którzy nie mogli uczestniczyć w gali, a społeczność szkolna poinformowana została o naszym sukcesie.

I miejsce w tym roku w naszej kategorii przypadło wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego - serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów wolontariackich  Nasze koło otrzymało wyróżnienie, z którego oczywiście jesteśmy bardzo dumni. Miło nam, że nasz organ prowadzący patronował III Gali „Sokólskie Barwy Wolontariatu, a Pan starosta Piotr Rećko był jego sponsorem. Zdjęcia

Obyśmy nigdy nie byli tak zajęci swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.- to przesłanie naszego koła wolontariuszy  na nadchodzący czas świąteczny.

Relacja z III Gali „Sokólskie Barwy Wolontariatu do przeczytania na stronie powiatu.

Szkolne Koło Wolontariusza z opiekunem
Elżbietą Szomko