http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_609/24910008_1540972109323518_2900769130059734288_n.jpg8 grudnia 2017 roku wolontariusze szkolnego koÅ‚a „Jestem Wolontariuszem” OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce pod kierunkiem opiekuna Elżbiety Szomko wspóÅ‚organizowali opÅ‚atkowe spotkanie osób niepeÅ‚nosprawnych z powiatu sokólskiego w ramach realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia „Przystanek Nadzieja” we wspóÅ‚pracy z zaprzyjaźnionymi koÅ‚ami wolontariuszy ze szkóÅ‚ podstawowych z Geniusz, Starej Kamionki, przedszkoli nr 1 i nr 5 w SokóÅ‚ce oraz Stowarzyszeniem „Barka”.

Wolontariusze sami przygotowali potrawy wigilijne min: rybÄ™ po grecku. paszteciki, barszcz czerwony, pierniki, saÅ‚atkÄ™ Å›ledziowÄ…, kutiÄ™, a w wigilijny nastrój wprowadziÅ‚o nas wysÅ‚uchanie Ewangelii o Narodzeniu Jezusa przekazanej przez MichaÅ‚a i BarbarÄ™, recytacja poezji C.K. Norwida i ks. Jana Twardowskiego oraz wspólne Å›piewanie kolÄ™d. PrzeżywaliÅ›my radosne chwile, dzieliliÅ›my siÄ™ opÅ‚atkiem zapominajÄ…c o troskach, samotnoÅ›ci, problemach dnia codziennego. ZdjÄ™cia

Bardzo dziÄ™kujemy za pomoc  nauczycielkom: MaÅ‚gorzacie Zajczyk i Bożenie Mróz.

Elżbieta  Szomko