http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_45/sosw_wieczornica1.jpg30.05.2012r. wychowankowie I i IV grupy internatu zorganizowali wieczornicę z Januszem Korczakiem. W czasie spotkania wszyscy wychowankowie obejrzeli przygotowaną przez IV grupę prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Janusza Korczaka. Wychowankowie I grupy zaprezentowali myśli pedagogiczne naszego patrona, które zebrali w ilustrowanej przez siebie Księdze Cytatów.

Wychowawcy natomiast zachęcali wszystkich do czytania książek Korczaka poprzez odczytanie fragmentów „Króla Maciusia I” i „Kajtusia Czarodzieja”. Wieczornica zakończyła się konkursem wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Rywalizacja 6 grup była zacięta. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Zapraszamy do galerii.