http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/1.png http://www.soswsokolka.pl/images/2.png http://www.soswsokolka.pl/images/3.png

Projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”
– realizowany przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_610/si3_t2.jpgPodopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w dniach od 27.11.2017r. do 31.12.2017r. realizują projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W ramach projektu odbywają się zajęcia z integracji sensorycznej. Bierze w nich udział 5 podopiecznych stowarzyszenia. Celem zajęć prowadzonych metodą SI u naszych podopiecznych jest kształtowanie wrażliwości i percepcji zmysłowej, które prowadzą do rozwoju procesów integracji sensorycznej.

Zajęcia sprzyjają minimalizowaniu deficytów zmysłowych (nadwrażliwości, podwrażliwości). Wpływają również na kształtowanie somatognozji (czucia i świadomości swojego ciała), która warunkuje powstawanie własnej tożsamości, identyfikowanie się jako „ja”, osiąganie kompetencji samoobsługowych oraz matematycznych. Doświadczenia sensoryczne są bardzo ważne zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, które z racji swoich ograniczeń ruchowych oraz poznawczych nie mogą swobodnie i wielozmysłowo, samodzielnie poznawać otoczenia. Stymulowanie dziecka w tej metodzie polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom podczas zabawy lub wykonywania określonego zadania.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt do zajęć: maglownica oraz tunel sensoryczny. Przyrządy te są bardzo pomocne w ćwiczeniach stymulujących propriocepcję.

Dzięki tym zajęciom poprawia się samoocena i wiara we własne możliwości podopiecznych, zwiększa się ich zaangażowanie w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań, poprawia się też koncentracja uwagi. Zdjęcia

Bożena Rećko