http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/imag0667.jpgRadosny, przedÅ›wiÄ…teczny nastrój skÅ‚oniÅ‚ dwoje naszych przedszkolaków: MaÅ‚gorzatÄ™ i Jakuba do wziÄ™cia, po raz pierwszy, udziaÅ‚u w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Wkrótce ÅšwiÄ™ta”, organizowanego przez SzkoÅ‚Ä™ PodstawowÄ… Nr 3. Maluchy z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem podeszÅ‚y do zadania. Ich prace peÅ‚ne byÅ‚y dzieciÄ™cej fantazji i radoÅ›ci ze zbliżajÄ…cego siÄ™ Bożego Narodzenia. UdowodniÅ‚y, że nie tylko znajÄ… Å›wiÄ…tecznÄ… symbolikÄ™, ale też potrafiÄ… samodzielnie, piÄ™knie wyrazić jÄ… stosujÄ…c różnorodne techniki plastyczne. WysiÅ‚ek przedszkolaków zostaÅ‚ doceniony. Kuba i MaÅ‚gosia zostali wyróżnieni w konkursie, otrzymali dyplomy, upominki, ogromne brawa zgromadzonej publicznoÅ›ci oraz specjalne gratulacje i podziÄ™kowania od organizatorów konkursu.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Agata Gieniusz
Beata Majer-Szałkiewicz

http://www.soswsokolka.pl/images/imag0657.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/imag0665.jpg