http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

,,Nasza piękna windo,

raz zobaczona w technikolorze

spowodowałaś, że napisaliśmy do PFRON

piękny list.

Dziś przybudówka z pustym niegdyś szybem nie pomoże,

pora nam dzisiaj do windy iść.

Już przynieśli nożyczki ze wstążką,

już rówieśnicy z panią Zytą zagrali muzykę,

kierownictwo do taktu przyczepiło wstążeczkę,

mamy windę stukają obcasy,

  i powiozą nas widną do nieba”.

Piąty grudnihttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_614/img_0417.jpga 2017r. zostanie na długo w pamięci uczniów i kadry Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. Po wielu latach placówka doczekała się zamontowania w budynku szkolnym, windy. Dźwig  do przewozu osób niepełnosprawnych został sfinansowany ze środków PFRON w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, obszar B, projektu, pn.: ,,Windą do nieba” i Powiatu Sokólskiego.

W uroczystości wzięli udział: Pan Piotr Rećko - Starosta Sokólski, Pani Grażyna Bogdańska-Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON, Pan Wojciech Obiała - Dyrektor PCPR w Sokółce, Jan Gliński - przedstawiciel firmy ,,GENO” Sokółka, Pani Zofia Danilewicz – Radna Powiatu Sokólskiego, Uczniowie i Kadra Ośrodka. Zebranych przywitała orkiestra Ośrodka pod batutą Pani Zyty Biernackiej. Kierownictwo z uczniami zaprezentowało kilka utworów ,,Z przymrużeniem oka”. Pan Starosta i Pani Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON zostali obdarowani przez uczniów anielskimi piórkami zamkniętymi w szklanych kulach.

Uczniowie pokłonili się nisko Darczyńcom, by następnie wykrzyczeć Hip-Hip, Hura! na ich cześć. Delegacja uczniów i honorowi goście przecięli wstęgę otwierając tym samym podwoje dźwigu. Winda otrzymała imię Maciusia I. A potem był słodki poczęstunek i niekończące się przewózki windą do nieba. Zdjęcia

Czasami Aniołów nie trzeba szukać w niebie, są tuż obok nas.

Dyrekcja SOSW w Sokółce składa serdeczne podziękowania osobom dzięki którym zrealizowano przedsięwzięcie, pn.: ,,Windą do nieba”.

Szczególne podziękowania kieruje się do Pana Piotra Rećki – Starosty Sokólskiego za ogromne zaangażowania, pozyskiwanie środków, życzliwość i wsparcie osób niepełnosprawnych w SOSW w Sokółce.

Dziękuje się Pani Grażynie Bogdańskiej – Dyrektorowi PFRON Oddział Podlaski za pomoc i serdeczność okazywaną placówce i jej podopiecznym.

Wielkie dziękuje składa się na ręce Wykonawcy - firmie ,,Geno” Sokółka, kierownikowi budowy - Panu Janowi Glińskiemu, inspektorowi nadzoru budowlanego - Pani Barbarze Bakun, Pracownikom SOSW w Sokółce.

Tekst.MTK, zdjęcia M.K.Leonowicz i Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce