http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_618/zdjcie0254.jpgDnia 12 grudnia 2017r. uczniowie klasy I Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia, II i III Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu udali siÄ™ do restauracji „Karczma Pod SokoÅ‚em” w SokóÅ‚ce pod kierunkiem p. Bożeny Mróz – nauczyciela ksztaÅ‚cenia zawodowego. ZostaliÅ›my bardzo ciepÅ‚o powitani przez wÅ‚aÅ›cicielkÄ™ lokalu p. IzabelÄ™ Ancypo, szefa kuchni p. Mariusza DÄ…baÅ‚a oraz przez panie kelnerki. DziÄ™ki goÅ›cinnoÅ›ci wÅ‚aÅ›cicieli uczniowie mogli obejrzeć salÄ™ konsumenckÄ…, salÄ™ bankietowÄ…, zaplecze gospodarcze z dziaÅ‚em produkcyjnym (kuchnia gorÄ…ca i zimna) i bar.

Zapoznali siÄ™ ze sprzÄ™tem i urzÄ…dzeniami gastronomicznymi. W praktyce zastosowali ekspres do kawy, samodzielnie zaparzajÄ…c kawÄ™. Obejrzeli również: cyrkulator temperatury i urzÄ…dzenie wytwarzajÄ…ce próżniÄ™, sÅ‚użące do przechowywania gotowych potraw lub gotowania. DziÄ™ki tym urzÄ…dzeniom kucharze w swojej pracy mogÄ… wykorzystywać nowoczesnÄ… metodÄ™, jakÄ… jest sous vide (czyt. suwi). Nie każdy lokal gastronomiczny takie urzÄ…dzenie posiada ze wzglÄ™du na cenÄ™, w zwiÄ…zku z tym ta metoda jest trudno dostÄ™pna dla wspóÅ‚czesnych kucharzy.

Po krótkiej pogawÄ™dce na temat aktualnie sporzÄ…dzanych na zajÄ™ciach potraw oraz swoich ulubionych potraw, szef kuchni rozpoczÄ…Å‚ pokaz przygotowania befsztyku tatarskiego i sposobu jego podania. ChÄ™tni uczniowie mogli go popróbować. Kosztowali też zupÄ™-krem z zielonych warzyw, sÅ‚uchajÄ…c opowieÅ›ci szefa kuchni na temat sposobu jej przyrzÄ…dzania. Bohaterem dnia byÅ‚o risotto z kaczkÄ…. Kaczka byÅ‚a przygotowywana metodÄ…  sous vide. Rissotto wykonywane byÅ‚o na oczach uczniów. Z podanych skÅ‚adników uczniowie musieli zÅ‚ożyć i wydać potrawÄ™, wykorzystujÄ…c różnorodne dodatki z warzyw i używajÄ…c przy tym smaku artystycznego. WziÄ™li wiÄ™c udziaÅ‚ w  zorganizowanym mini top szefie, w którym jurorami byÅ‚y panie kelnerki. Walka byÅ‚a wyrównana, jednak zwyciÄ™zcami okazali siÄ™ w kolejnoÅ›ci: Patryk, MichaÅ‚ i Andrzej. Otrzymali od szefa kuchni nagrody w postaci czepków kucharskich.

Z kuchni gorÄ…cej przeszliÅ›my do kuchni zimnej, w której czekaÅ‚y już nas przygotowane stanowiska do sporzÄ…dzania pierogów i uszek. Uczniowie robili farsz grzybowy, waÅ‚kowali ciasto pierogowe, wykrawali z niego niewielkie krążki, po czym nakÅ‚adali farsz i formowali wyroby. Praca wymagaÅ‚a cierpliwoÅ›ci, wytrwaÅ‚oÅ›ci, dokÅ‚adnoÅ›ci i pracy zespoÅ‚owej. Ale daliÅ›my radÄ™.

Deser byÅ‚ ostatniÄ… potrawÄ…. MogliÅ›my zobaczyć, jak spod rÄ™ki szefa kuchni wyÅ‚ania siÄ™ prawdziwe arcydzieÅ‚o kulinarne – ciastko bezowe na musie malinowym z owocami malin. Uczniowie wiedzÄ…, że sposób podania potrawy jest niezmiernie ważny. Konsument najpierw wybiera potrawÄ™ oczami, a potem jÄ… smakuje. I tak też zrobiliÅ›my. Z wielkim apetytem skonsumowaliÅ›my deser. Smak byÅ‚ wyborny.

Szef kuchni zachÄ™caÅ‚ również uczniów do podjÄ™cia pracy w jego restauracji (oczywiÅ›cie po zdaniu egzaminu zawodowego, a tym samym zdobyciu kwalifikacji).

ZajÄ™cia praktycznej nauki zawodu w restauracji byÅ‚y bardzo owocne i udane. Uczniowie zdobyli i  pogÅ‚Ä™bili swojÄ… wiedzÄ™ kulinarnÄ… oraz mogli doskonalić swoje umiejÄ™tnoÅ›ci praktyczne w warunkach rzeczywistych – w zakÅ‚adzie gastronomicznym.

„Karczma Pod SokoÅ‚em” - to wyjÄ…tkowe miejsce, gdzie każdy znajdzie coÅ› dla siebie. Restauracja serwuje wyÅ›mienite dania tradycyjnej polskiej kuchni, a także wyjÄ…tkowe dania kuchni tatarskiej. Smakowitość serwowanych daÅ„ na pewno zadowoli oczekiwania nawet najbardziej wymagajÄ…cych goÅ›ci. W bogatej ofercie menu każdy znajdzie coÅ› dla siebie. Do dyspozycji goÅ›ci oddaje siÄ™ eleganckie i przytulne wnÄ™trza, gdzie każdy poczuje siÄ™ w peÅ‚ni komfortowo. ZachÄ™camy wszystkich do skorzystania z usÅ‚ug restauracji: „Karczma Pod SokoÅ‚em” w SokóÅ‚ce.

Dziękujemy właścicielom restauracji, szefowi kuchni, kucharzom i kelnerom za zorganizowanie dla młodzieży ciekawych zajęć kulinarnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

opracowaÅ‚a – Bożena Mróz