http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_49/sosw_zakoczenie_zsz1.jpg

15.06.2012r. w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu: kucharz małej gastronomii. Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, tj. wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. W przemówieniu pożegnalnym pani Dyrektor Marta Tolko-Kuziuta, życzyła absolwentom m.in. zdania egzaminów zawodowych. Uczniowie z rąk wychowawcy p. Bożeny Mróz otrzymali świadectwa ukończenia szkoły zawodowej i nagrody książkowe. Dokonali również pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Ośrodka.
Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, podczas której padły słowa podziękowań i życzeń. Zdjęcia

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie zawodowym!!!