http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_624/dsc_0803.jpg„AnioÅ‚owie w niebie gÅ‚oszÄ… wieść radosnÄ…:

Bożego Narodzenia nadszedÅ‚ czas!”

W grudniowe popoÅ‚udnie, tradycyjnie jak co roku, caÅ‚a spoÅ‚eczność OÅ›rodka oraz zaproszeni goÅ›cie zgromadzili siÄ™ wspólnie na uroczystej Wigilii.

Ten  magiczny wieczór, jedyny w roku rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ od „JaseÅ‚ek”, pt. „ZostaÅ„ Jezu z nami”, przeplatanych tradycyjnymi kolÄ™dami które rozegraÅ‚y siÄ™ w niezwykÅ‚ej betlejemskiej scenerii.

Przedstawiciele uczniowskiej spoÅ‚ecznoÅ›ci - MaÅ‚gosia, Patryk i Daniel uroczyÅ›cie powitali wszystkich zebranych: wychowanków, rodziców, kadrÄ™ OÅ›rodka, przedstawicieli duszpasterstwa w SokóÅ‚ce, StarostÄ™ Sokólskiego- p. Piotra Rećko oraz  przedstawicieli wÅ‚adz samorzÄ…dowych i innych przyjacióÅ‚ OÅ›rodka i zÅ‚ożyli wigilijne życzenia.

Nie zabrakÅ‚o również tradycyjnego dzielenia siÄ™ opÅ‚atkiem i skÅ‚adania sobie serdecznych, Å›wiÄ…tecznych życzeÅ„. Po wspólnej modlitwie zainicjowanej przez obecnych duszpasterzy ,wszyscy zasiedliÅ›my do uroczystej kolacji, gdzie każdy mógÅ‚ spróbować przepysznych wigilijnych potraw.

 Najbardziej wyczekiwanym momentem tego Å›wiÄ…tecznego wieczoru byÅ‚o przybycie samego ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja, który zjawiÅ‚ siÄ™ aż z dalekiej Laponii, by wrÄ™czyć wszystkim gwiazdkowe prezenty. Oprócz nich, dla każdego miaÅ‚ jakieÅ› miÅ‚e sÅ‚owo, żarcik lub zabawne Å›wiÄ…teczne życzenia. Nasz MikoÅ‚aj nie zapomniaÅ‚ również o dorosÅ‚ych ,wszyscy goÅ›cie i pracownicy zostali obdarowani Å›wiÄ…tecznymi lampionami ze sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ….

W ramach podziÄ™kowania za otrzymane prezenty, MikoÅ‚aj wysÅ‚uchaÅ‚ kolÄ™d w wykonaniu naszych wychowanków. Te wspólne chwile spÄ™dzone w miÅ‚ej Å›wiÄ…tecznej atmosferze,  pozostanÄ… nie tylko na zdjÄ™ciach ale na dÅ‚ugo w sercach i pamiÄ™ci wszystkich zebranych.

Podczas dzisiejszej uroczystoÅ›ci miaÅ‚o również miejsce poÅ›wiecenie nowo wybudowanej windy im. Króla Maciusia I przez zaproszonych duszpasterzy, aby dÅ‚ugo i dobrze nam sÅ‚użyÅ‚a i „wprost do nieba” wznosiÅ‚a naszych wychowanków.

Ten magiczny, Å›wiÄ…teczny wieczór dobiegÅ‚ koÅ„ca, na kolejny który przyjdzie dopiero za rok, wszyscy bÄ™dziemy czekać z wielkim utÄ™sknieniem.

Dyrekcja SOSW dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej uroczystości wigilijnej.

Niechaj ziemię rozśpiewa
kolęda, każdy dom i każdego
z nas, niechaj piękne będą
 Bożonarodzeniowe
Święta i niechaj niosą
betlejemski blask.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Beata Boguszewska