W związku z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przez Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce w ramach programu, pn.: ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa

zapraszamy Rodziców/ Prawnych opiekunów zainteresowanych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka swoim pociechom, które posiadają opinie o potrzebie zorganizowania zajęć wczesnego wspomagania o zgłaszanie się do kancelarii SOSW w Sokółce, zapoznanie się z Regulaminem rekrutacyjnym i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Regulamin, formularz rekrutacyjny i więcej informacji w zakładce ośrodka koorynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego