http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przez Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce w ramach programu, pn.: ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa

zapraszamy Rodziców/ Prawnych opiekunów zainteresowanych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka swoim pociechom, które posiadają opinie o potrzebie zorganizowania zajęć wczesnego wspomagania o zgłaszanie się do kancelarii SOSW w Sokółce, zapoznanie się z Regulaminem rekrutacyjnym i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Regulamin, formularz rekrutacyjny i więcej informacji w zakładce ośrodka koorynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego