Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Scuhowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola. Ogłoszenie do pobrania tutaj.