http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_628/11.jpgUczniowie Gimnazjum, Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce uczestniczyli w projekcie edukacyjnym: „Tradycje, obrzędy, zwyczaje wigilijne i bożonarodzeniowe w moim regionie”, opracowanym przez p. Zytę Biernacką i p. Monikę Mróz. Był on realizowany od listopada do grudnia 2017r. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z regionalnymi tradycjami wigilijnymi i bożonarodzeniowymi, doskonalili umiejętności obserwacji, dzielenia się informacjami, formułowania pomysłów i mówienia, rozwijali umiejętności wykonywania stroików, zbierania informacji o tradycyjnych potrawach wigilijnych i bożonarodzeniowych, dbałości o przekazywanie i kontynuowanie tradycji.

Na zajęciach uczniowie zbierali informacje na temat regionalnych tradycji wigilijnych i bożonarodzeniowych na Podlasiu, analizowali zebrane materiały z książek i publikacji, gromadzili informacje na temat potraw wigilijnych, analizowali je. Efektem pracy był wykonany album składający się z dwóch części tj. „Obrzędy, zwyczaje i tradycje wigilijne i bożonarodzeniowe Podlasia”  pod kierunkiem p. Moniki Mróz oraz „Tradycyjne potrawy wigilijne Podlasia” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz. Sporządzone zostały również potrawy wigilijne. Potrawy wykonywane były na zajęciach szkolnych rozwijających zainteresowania – zajęciach kulinarnych i pozalekcyjnych Szkolnego Koła Kulinarnego pod kierunkiem p. Bożeny Mróz. Album i potrawy zostały wyeksponowane podczas Wigilii szkolnej dnia 21.12.2017r. na specjalnie przygotowanym stoisku. Na lekcjach plastyki i techniki gimnazjaliści zbierali informacje o tradycyjnych dekoracjach domów na święta oraz sposobów wykonywania stroików. Pod kierunkiem p. Moniki Mróz uczniowie wykonali stroiki świąteczne na stół wigilijny. Na zajęciach informatycznych uczniowie wykonali zaproszenia na Wigilię Szkolną w Ośrodku. W ramach projektu edukacyjnego uczniowie przygotowali jasełka i kolędy pod kierunkiem p. Zyty Biernackiej, zaprezentowane podczas uroczystości.

Realizowana tematyka projektowa urozmaiciła zajęcia lekcyjne, poszerzyła  zakres informacji na temat zwyczajów, obrzędów i kuchni wigilijnej na Podlasiu, dała uczniom możliwość praktycznego działania i łączenia teorii z praktyką. Zapraszamy do obejrzeia zdjęć i prezentacji multimedialnej.  

nauczyciel - Bożena Mróz