http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/img_1459.jpgW dniu 08.02.2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy Kulturę Szacunku w Sieci”. Spotkanie miało na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Organizatorki omówiły Zasady bezpiecznego Internetu angażując uczniów do swobodnych wypowiedzi i zadawania nurtujących pytań. Uczniowie wiedzą, jak należy poruszać się w Sieci, czym jest szacunek nie tylko do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby i jak ważna jest ochrona prywatności. Uczniowie na podstawie prezentowanych filmów mogli dowiedzieć się, że komunikowanie się w Internecie może tworzyć dobre i pozytywne relacje oparte na poszanowaniu drugiej osoby.

Do prezentacji materiałów i filmów edukacyjnych wykorzystano tablicę interaktywną zakupioną z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica”.

 

Organizatorki

Marta Kawrygo-Leonowicz

Grażyna Tymoszuk