http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

Harcerze z 2 DH Nieprzetartego Szlaku „Traperki”: MaÅ‚gorzata Wysocka, Joanna Klimuszko, Justyna Jurewicz, Justyna Sadkowska, PaweÅ‚ Lenkiewicz i Wojciech Anikiej wziÄ™li udziaÅ‚ w IV MiÄ™dzydrużynowym Konkursie Plastycznym ph. „Kartka do przyjaciela” zorganizowanym przez 136 BDH „TÄ™cza” z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Nr 13 w BiaÅ‚ymstoku.
Konkurs, nie tylko wyzwala inwencjÄ™ twórczÄ… dzieci i mÅ‚odzieży, ale pozwala również dostrzec istnienie nieprzemijajÄ…cej wartoÅ›ci, jakÄ… jest przyjaźń. Harcerze zostali nagrodzeni dyplomami oraz otrzymali drobne upominki.
Nagrodzone prace plastyczne harcerze wykonali pod kierunkiem p. Marty Biedź.