http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

Harcerze z 2 DH Nieprzetartego Szlaku „Traperki”: Małgorzata Wysocka, Joanna Klimuszko, Justyna Jurewicz, Justyna Sadkowska, Paweł Lenkiewicz i Wojciech Anikiej wzięli udział w IV Międzydrużynowym Konkursie Plastycznym ph. „Kartka do przyjaciela” zorganizowanym przez 136 BDH „Tęcza” z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku.
Konkurs, nie tylko wyzwala inwencję twórczą dzieci i młodzieży, ale pozwala również dostrzec istnienie nieprzemijającej wartości, jaką jest przyjaźń. Harcerze zostali nagrodzeni dyplomami oraz otrzymali drobne upominki.
Nagrodzone prace plastyczne harcerze wykonali pod kierunkiem p. Marty Biedź.