http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W imieniu Pana Starosty zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca o godz.17.00.

http://www.soswsokolka.pl/images/dzien_pamieci_zolnierzy_wykletych_plakat-1.png