http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_640/d_t2.jpgWolontariusze ze szkolnego Klubu „Jestem Wolontariuszem” dziaÅ‚ajÄ…cego w OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym  wspólnie z opiekunem ElżbietÄ… Szomko uczestniczyli w kolejnych dziaÅ‚aniach w ramach realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia „Przystanek Nadzieja” we wspóÅ‚pracy ze Stowarzyszeniem Barka w SokóÅ‚ce. DziÄ™ki uprzejmoÅ›ci Pani Krystyny Kostera  prowadzÄ…cej DKF „Fantom” wolontariusze i Przystankowicze mogli obejrzeć projekcjÄ™ filmu :pt: „Najlepszy” i „Dwie Korony”. oraz spotkać siÄ™ z aktorem Adamem Woronowiczem.

PeÅ‚ni wrażeÅ„ min: po epizodach walki dobra ze zÅ‚em, zapoznaniu z życiem Maksymiliana Kolbego , Jerzego Górskiego ( triathlonisty)  w optymistycznych nastrojach, ale również zadumie, refleksji  wracaliÅ›my do swoich domów. ZdjÄ™cia

Elżbieta Szomko