http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_caa1.jpg

Dnia 15.06.2012 czÅ‚onkowie drużyny harcerskiej  „Traperki” pod opiekÄ… p. Marty Biedź i p. Zuzanny Szarkowskiej – Czeczko udali siÄ™  z wizytÄ… do SamorzÄ…dowego Przedszkola Nr 4 w SokóÅ‚ce. Cel wizyty stanowiÅ‚o przeczytanie przez harcerzy przedszkolakom bajki o przygodach Kubusia Puchatka w ramach kampanii spoÅ‚ecznej „CaÅ‚a Polska Czyta Dzieciom”. Akcja propaguje codzienne gÅ‚oÅ›ne czytanie maluchom, aby wyrobić w nich nawyk czytania i miÅ‚ość do książek już w dzieciÅ„stwie.
Kolejny punkt spotkania stanowiÅ‚o rozwiÄ…zywanie zagadek, z którymi przedszkolaki dawaÅ‚y sobie Å›wietnie radÄ™. Na koniec wizyty wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni cukierkami oraz kolorowankami.

Obrazy: sosw_caa2.jpgObrazy: sosw_caa3.jpg