http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_644/p3140030.jpg

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą...”

Władysław Broniewski

W dn. 14.03.2018r. w internacie SOSW w Sokółce odbył się „Wieczór Poetycki” przy świecach, poświęcony twórczości dziecięcej znanych, polskich poetów. Wspólne spotkanie zostało przygotowane przez panie prowadzące zajęcia teatralne w Ośrodku: p. B. Boguszewską i p. M. Hołownia-Iwanow.

Wieczór poetycki rozpoczął się od zaprezentowania wychowankom muzycznej wersji poezji śpiewanej a następnie przyszła kolej na wiersze i wierszyki. Chętni wychowankowie czytali wszystkim zebranym utwory znanych polskich poetów dla dzieci tj. Danuty Wawiłow, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Czesława Janczarskiego i wielu innych, które wcześniej przygotowali. Publiczny występ stworzył wychowankom szanse zaprezentowania swoich możliwości i umiejętności, pokonania tremy, lęku oraz doskonalenia zdolności językowych. Tego wieczoru nawet wychowawcy otrzymali przydzielone wiersze, które musieli zaprezentować na forum, otrzymując za swoje występy gorące brawa podopiecznych.

Ten wieczór poświęcony poezji minął wszystkim w radosnej, przyjaznej atmosferze i mamy nadzieję, że niebawem go powtórzymy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć