http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_645/p3130009_t2.jpg

W dniu 01.03.2018 rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt „Strona tytułowa do Kroniki Szkolnej”. W pracach komisji udział wzięli nauczyciel organizator oraz wychowawcy internatu w składzie: Zuzanna Szarkowska – Czeczko, Beata Żółtko, Zyta Biernacka.

Na konkurs wpłynęło 16 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Celem konkursu było: rozwijanie kreatywności uczniów, zachęcanie do tworzenia małych dzieł oraz zaprojektowanie pierwszej strony Kroniki Szkolnej.

Podczas wybierania strony tytułowej do Kroniki Szkolnej komisja pod uwagę wzięła: estetykę pracy, oryginalne ujęcie tematu oraz poziom i funkcjonalność wykonanej pracy.

Komisja przyznała:

  • Nagrodę uczennicy Agnieszce – za pracę pod kierunkiem p B. Boguszewskiej

Praca Agnieszki zostanie włożona do Kroniki jako Strona Tytułowa.

oraz trzy wyróżnienia:

  • Annie za pracę wykonaną pod kierunkiem p. I.Gieniusz
  • Mirosławowi za pracę wykonaną pod kierunkiem p. M, Kulmaczewskiej
  • Gabrieli za pracę wykonaną pod kierunkiem p. M.Kulmaczewskiej

Nagroda oraz wyróżnienie zostały przekazane zwycięzcom na apelu szkolnym w dniu 13.03 2018r

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów plastycznych !!! Zdjęcia

Komisja :

Beata Żółtko
Zyta Biernacka
Zuzanna Szarkowska –Czeczko

Organizatorki:

Beata Boguszewska,
Zuzanna Szarkowska –Czeczko