http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_645/p3130009_t2.jpg

W dniu 01.03.2018 rozstrzygniÄ™to szkolny konkurs plastyczny pt „Strona tytuÅ‚owa do Kroniki Szkolnej”. W pracach komisji udziaÅ‚ wziÄ™li nauczyciel organizator oraz wychowawcy internatu w skÅ‚adzie: Zuzanna Szarkowska – Czeczko, Beata Å»óÅ‚tko, Zyta Biernacka.

Na konkurs wpÅ‚ynęło 16 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Celem konkursu byÅ‚o: rozwijanie kreatywnoÅ›ci uczniów, zachÄ™canie do tworzenia maÅ‚ych dzieÅ‚ oraz zaprojektowanie pierwszej strony Kroniki Szkolnej.

Podczas wybierania strony tytułowej do Kroniki Szkolnej komisja pod uwagę wzięła: estetykę pracy, oryginalne ujęcie tematu oraz poziom i funkcjonalność wykonanej pracy.

Komisja przyznała:

  • NagrodÄ™ uczennicy Agnieszce – za pracÄ™ pod kierunkiem p B. Boguszewskiej

Praca Agnieszki zostanie włożona do Kroniki jako Strona Tytułowa.

oraz trzy wyróżnienia:

  • Annie za pracÄ™ wykonanÄ… pod kierunkiem p. I.Gieniusz
  • MirosÅ‚awowi za pracÄ™ wykonanÄ… pod kierunkiem p. M, Kulmaczewskiej
  • Gabrieli za pracÄ™ wykonanÄ… pod kierunkiem p. M.Kulmaczewskiej

Nagroda oraz wyróżnienie zostaÅ‚y przekazane zwyciÄ™zcom na apelu szkolnym w dniu 13.03 2018r

ZwyciÄ™zcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów plastycznych !!! ZdjÄ™cia

Komisja :

Beata Å»óÅ‚tko
Zyta Biernacka
Zuzanna Szarkowska –Czeczko

Organizatorki:

Beata Boguszewska,
Zuzanna Szarkowska –Czeczko