http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_647/konk8.jpg

Dnia 7 marca 2018 r. bawiliśmy w Szkole Podstawowej Nr 46 w Białymstoku na XI Podlaskim Konkursie Wiedzy o Języku Ojczystym. Naszą szkołę reprezentowały: Dominika, Grażyna i Agnieszka. Konkurs odbywał się w formie quizu, zabaw i elementów dramy sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów, którzy musieli się wykazać podstawowymi wiadomościami z lektur, gramatyki oraz poprawną pisownią wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Każda z drużyn miała za zadanie wcześniejsze przygotowanie interpretacji wybranego wiersza Zbigniewa Herberta, który prezentowała przed pozostałymi uczestnikami.

Cel konkursu to popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej polszczyzny, a opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku przepiękną i poruszającą pogadankę o Zbigniewie Herbercie wygłosił dr hab. Dariusz Kulesza.

Nasi uczniowie przygotowani do konkursu przez panią Katarzynę Zalewską, wywalczyli IV miejsce, za które otrzymali dyplomy i podziękowania za uczestnictwo oraz nagrody niespodzianki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć