http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_651/20180323_085141_t2.jpg23 marca 2018 roku na apelu ogólnoszkolnym Elżbieta Szomko zapoznała społeczność szkolną z  sukcesami uczniów biorącymi udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wierszyki ćwiczące języki”. Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali brawami.

Ponadto społeczność szkolna poinformowana została o ostatnich inicjatywach Szkolnego Klubu „Jestem Wolontariuszem”, a było ich sporo w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przystanek Nadzieja”  min: warsztatach pisania pisanek w Muzeum w Sokółce, wyjściach do kina w ramach współpracy z DKF na filmy „Dwie Korony”, „Najlepszy”, warsztatach kulinarnych „Rogaliki” w Stowarzyszeniu „Barka” w Sokółce, wigilii  zorganizowanej niepełnosprawnym osobom z powiatu sokólskiego.

Z rąk opiekuna klubu siedmiu wolontariuszy odebrało nagrody rzeczowe – odtwarzacze MP 3. W trakcie III Gali Wolontariatu otrzymaliśmy nagrodę od sponsora. Wolontariusze sami zadecydowali, że będą to odtwarzacze muzyki. Zdjęcia z apelu

Opiekun Klubu „Jestem Wolontariuszem”

Elżbieta Szomko