http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_653/iv.jpgW dniu 26.03.2018r. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego w osobach Starosty Piotra Rećko i Członka Zarządu Alicji Rysiejko podpisali umowy z uczniami naszej szkoły dotyczące ich uczestnictwa w Projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkoły poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

W ramach projektu 6 uczniów z klasy 2 i 3 zsz skorzysta z następujących form wsparcia:

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, chemia),

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotu zawodowego (technologia gastronomiczna z towaroznawstwem),

- sporządzenie Indywidualnych Planów Działania.

W ramach zajęć wszyscy uczniowie otrzymają komplety pomocy dydaktycznych: podręczniki z poszczególnych przedmiotów i materiały szkoleniowe. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie objętym programem nauczania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Pedagog szkolny