http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_654/20180409_1222480_resized.jpgDlaczego tak dużo o autyzmie i niebieskim w kwietniu, ponieważ 2 kwietnia wypadają Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu, śmiało możemy powiedzieć, że kwiecień to miesiąc poświęcony autyzmowi. W tym czasie wiele instytucji, organizacji przygotowało liczne działania, takie jak warsztaty, spotkanie wspierające, konferencje, gdzie możemy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W dniu 09.04.2018r. w naszym OÅ›rodku obchodziliÅ›my Åšwiatowy DzieÅ„ ÅšwiadomoÅ›ci Autyzmu. W tym roku postanowiliÅ›my upamiÄ™tnić ten dzieÅ„ okolicznoÅ›ciowÄ… gazetkÄ… poÅ›wiÄ™conÄ… wiedzy o autyzmie, a z uwagi na to, że niebieski jest kolorem symbolizujÄ…cym autyzm, uczniowie jak i pracownicy oÅ›rodka nie zapomnieli o odzwierciedleniu tego koloru swoim dzisiejszym stroju. A w samo poÅ‚udnie zebraliÅ›my siÄ™ na placu przed oÅ›rodkiem by upamiÄ™tnić ten dzieÅ„ wypuszczeniem w powietrze bÅ‚Ä™kitnych balonów.

Dla nauczycieli w dniu 11.04. Pani Pedagog przygotowała wystąpienie poświęcone tematyce pracy z rodzicem dziecka z autyzmem.

Kolejnym przedsiÄ™wziÄ™ciem szkoÅ‚y jest zaplanowane szkolenie w dn. 13,14 kwietnia br. dla nauczycieli pt. „Komunikacja alternatywna”. PozwalajÄ…ce na rozwijanie komunikacji z uczniem niepeÅ‚nosprawnym w szczególnoÅ›ci z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Elementem koÅ„czÄ…cym tegoroczne obchody Åšwiatowego Dnia ÅšwiadomoÅ›ci Autyzmu bÄ™dzie uczestnictwo w dniu 13.04. naszych uczniów pod opiekÄ… nauczyciela p. Magdaleny SÅ‚yż w miÄ™dzyszkolnym happeningu przed kinem w SokóÅ‚ce organizowanym przez SzkoÅ‚Ä™ PodstawowÄ… z OddziaÅ‚ami Integracyjnymi nr 2 w SokóÅ‚ce oraz Burmistrza SokóÅ‚ki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Psycholog Oliwia Burdyńska- Bilmin
Pedagog Elżbieta Januszko – Szymaniuk