http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokonkursowa wystawa prac naszych uczniów w Oddziale Biblioteki Dziecięcej w Sokółce

W ramach kontynuacji kilkuletniej współpracy z Oddziałem Biblioteki Dziecięcej w Sokółce, w dniu 19.02.2013r. została przygotowana kolejna wystawa twórczości plastycznej wychowanków Ośrodka ph. „Najciekawsza maska karnawałowa”.
Jest to wystawa prac, które wpłynęły na wewnątrzszkolny konkurs plastyczny. Wszystkie maski  wykonane przez naszych wychowanków są niezwykle ciekawe, kolorowe i oryginalne. Wystawę przygotowały panie B. Boguszewska i K. Bubieniec.

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy!

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa_maski.jpg