http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z ratownikiem medycznym

 

28.02.2013r. w internacie SOSW goÅ›ciliÅ›my pracownika Sokólskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - paniÄ… AlicjÄ™ Miller. Spotkanie zostaÅ‚o zorganizowane przez wychowawcÄ™ p. B. BoguszewskÄ… w ramach realizacji tygodniowej tematyki zajęć w internacie, dotyczÄ…cej zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Pani Alicja opowiedziaÅ‚a nam o swojej pracy ratownika medycznego w zaÅ‚odze karetki, która jest bardzo ciekawa, ale zarazem i trudna. ZapoznaÅ‚a nas z wyposażeniem pojazdu ratunkowego, przybliżyÅ‚a nam zasady wzywania pomocy do nagÅ‚ych wypadków. W formie ciekawej pogadanki popartej pokazem, poznaliÅ›my podstawowe zasady pomocy osobie poszkodowanej oraz pod czujnym okiem sprawdziliÅ›my swoje umiejÄ™tnoÅ›ci wykonywania masażu serca oraz ukÅ‚adaniu poszkodowanego we wÅ‚aÅ›ciwej pozycji. MieliÅ›my też możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujÄ…ce nas zagadnienia z dziedziny ratownictwa medycznego. Na zakoÅ„czenie spotkania pożegnaliÅ›my naszego goÅ›cia wrÄ™czajÄ…c mu pamiÄ…tkowe podziÄ™kowanie i drobny upominek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.