http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wystawa prac plastycznych

W ramach kontynuacji kilkuletniej współpracy z Biblioteką Dziecięcą w Sokółce po raz kolejny została zorganizowana wystawa prac plastycznych wychowanków internatu SOSW. Tytuł wystawy „Co jesień w koszu niesie” nawiązujący do aktualnej pory roku, zainspirował naszych podopiecznych do wykonania oryginalnych prac. Powstawały one na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców. Inicjatorkami i organizatorkami współpracy z biblioteką są wychowawczynie internatu panie Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec.

Obrazy artykułów: sosw_wystawa.jpg