http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że od września roku szkolnego 2015/2016

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zacznie funkcjonować

Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem.

W zwiÄ…zku z tym, od marca 2015r. prowadzony bÄ™dzie (poza 
naborem do szkóÅ‚ 

funkcjonujÄ…cych w SOSW) nabór dzieci do nowej 
formy kształcenia i opieki.

Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów do pobrania w zakÅ‚adce

NABÓR 2015/2016