http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że od września roku szkolnego 2015/2016

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zacznie funkcjonować

Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem.

W związku z tym, od marca 2015r. prowadzony będzie (poza 
naborem do szkół 

funkcjonujących w SOSW) nabór dzieci do nowej 
formy kształcenia i opieki.

Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów do pobrania w zakładce

NABÓR 2015/2016