http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/nowe_fio_zestawienie_1_kolor_may_rozmiar.jpg

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na dostawę wyposażenia Sali Doświadczania Świata niezbędnego do realizacji zadań projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” sfinansowanego ze środków RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTET 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego".

Zapytanie ofertowe Nr 1-2022

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowefo Nr 1-2022 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1-2022 - opis przedmiotu

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w OŚrodku Koordynacyjno– Rehabilitacyjno- Opiekuńczym,  Osiedle Zielone 1A, budynek SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce

Informacja

Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki, Powiatem Sokólskim, będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia: w roku 2022 w wymiarze 780h i w następnych latach w wymiarze po 780h każdego roku, aż do 2026r.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został zobowiązany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w OŚrodku Koordynacyjno– Rehabilitacyjno- Opiekuńczym,  Osiedle Zielone 1A, budynek SOSW im. Janusz Korczaka w Sokółce

Dokumenty do pobrania


https://www.soswsokolka.pl/images/zapraszamy_na_bezpatne_zajecia_specajlistyczne_indywidualne_w_ramach_programu_za_zciem_1.png

Projekt pn. „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

 Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postepowaniu

https://www.soswsokolka.pl/images/plakat_projekt_nftwp-1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg

Zadanie realizowane we współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” z Powiatem Sokólskim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” beneficjentami dofinansowania z programu NOWE FIO

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „ Pod Skrzydłami” w Sokółce w latach 2022-2024 realizować będzie projekt pod nazwą „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1311/img_0002_t2.jpgPodopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce przebywali w ramach „Letniego wypoczynku z rehabilitacją” na trzydniowej wycieczce na trasie: Gdańsk – Gdynia – Sopot – Szymbark. Wycieczka została zorganizowana dzięki środkom PFRON przekazanym przez Starostę Sokólskiego poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz środkom Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”. Podopieczni mieli napięty program. Pierwszego dnia zwiedzili Starówkę w Gdańsku i odbyli rejs z Gdańska na Westerplatte. Spacer ulicą Długą do miejsca cumowania statków turystycznych był naprawdę długi i niektórzy poczuli zmęczenie. Po zwiedzeniu Westerplatte przejechaliśmy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

https://www.soswsokolka.pl/images/lila.png

https://www.soswsokolka.pl/images/289016829_741254940539907_5627199160787479895_n_copy.jpg

Z radością informujemy, iż w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 35 tys. Na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji.

Koordynatorkami projektu w SOSW w Sokółce są panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Grażyna Tymoszuk.

Z ramienia Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko wsparciem służyła pani Agnieszka Backiel.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego

„Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielka siłą,

Za chwile wszyscy w marzeniach się rozpłyną,

Ostatnie gesty i słowa pożegnania,

Kilka uśmiechów i kilka łez…

Bo wakacji nadszedł czas, wiele przygód czeka nas,

Wspaniali przyjaciele, poznasz ich tak wielu,

Odkryjesz razem z nimi piękny świat !”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1309/img_20220624_090939_copy.jpgDnia 24.06.2022 r. punktualnie o godz. 9.00 , gdy zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek, w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste  zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli  udział  uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.  Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy  uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2021/2022. Były świadectwa, dyplomy, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia . Zgromadzonych powitała pani Dyrektor Ośrodka – Elżbieta Szomko oraz pani Kierownik internatu- Beata Tur.