http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1123/204967042_135696198574341_9078059377462878739_n_copy.jpgDnia 23 czerwca 2021r w godzinach 17.00 - 19.00 odbyła się gra terenowa ph. Jestem bezpieczny”, w której uczestniczyli wychowankowie internatu SOSW w Sokółce.

Celem zabawy było: utrwalenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w terenie, a także propagowanie aktywności fizycznej. Wychowankowie w formie zabaw zręcznościowych i ruchowych aktywnie uczestniczyli w grze zorganizowanej przez p. Małgorzatę Hołownię - Iwanow, Katarzynę Bubieniec i Martę Kulmaczewską.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1129/img_20210514_112000_copy.jpg W II półroczu roku szkolnego2020/2021 w SOSW w Sokółce zrealizowany został projekt eTwinning „Zabawy książkami” we współpracy w placówkami edukacyjnymi z Turcji. Nasz Ośrodek był jedyną placówką z Polski.

Jak sama nazwa wskazuje projekt „Zabawa książkami” miał na celu zabawę z książką oraz treściami w nich zawartymi. Miał promować czytelnictwo. Drugim celem było wykonanie zabawki nawiązującej do utworu lub jego bohaterem. Realizacja projektu miała również na celu rozwijanie zdolności kreatywnych i motorycznych uczniów oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TiK podczas realizacji zadań projektowych oraz w procesie edukacji ogólnie.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1127/203301287_181323937276584_5126448818032675342_n.jpgDnia 23 czerwca członkowie drużyny #SuperKoderów wraz z przyjaciółmi odwiedzili wyjątkowe i pasjonujące miejsce, w którym nauka spotyka się z zabawą, mianowicie EPI-CENTRUM NAUKI – Strefę Małego Odkrywcy. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odbycia niezwykłej podróży, przemierzając stanowiska doświadczalne z pięciu obszarów tematycznych:  Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR). 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1114/205003260_502917714373568_474169121017715166_n_copy.jpgDnia 18.06.2021 panie Zuzanna Szarkowska- Czeczko i p. Marta Januszkiewicz wraz z przedstawicielami szkolnej drużyny #SuperKoderów, tj.: Kamilem i Kubą udali się do SP w Geniuszach w celu przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Tematem przewodnim zajęć były wakacyjne wędrówki. Podczas 60 minut uczniowie klas I-III mieli możliwość poznania zasad obsługi robotów edukacyjnych – Ozobotów. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1116/203155941_262923588943681_7713674357099528861_n_copy.jpgUczniowie uczęszczający na Koło Regionalne realizują w tym roku Program edukacji regionalnej i patriotycznej  „Miejsca nam bliskie”. Dzięki niemu poznają i utrwalająwiedzę o Polsce, wsiach, w których mieszkają, Sokółce, jako miejscu ich nauki oraz ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym naszego środowiska.W klasie mamy Kącik Regionalny obrazujący w pigułce kulturę regionu.Wśród nich są przedmioty codziennego użytku stosowane w dawnym gospodarstwie domowym, do pracy w polu, dawne stroje Podlaskie, itp. Zgromadzone pamiątki stanowią ciekawą bazę dydaktyczną edukacji regionalne

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1112/1624344721816_copy.jpgDnia 21.06.2021 w naszej placówce gościliśmy wyjątkowych gości, mianowicie p. Barbarę Sawicką, prezesa Sokólskiego Koła Podlaskiego Związku Niewidomych w Sokółce oraz p. Marcina Popiołka. Nadrzędny cel spotkania stanowiło zapoznanie całej społeczności szkolnej z ograniczeniami, z którymi osoby niewidome i słabo widzące spotykają się w życiu codziennym. Pan Marcin w ciekawy sposób opowiedział o sposobach pomocy osobie niewidomej. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1113/img_20210224_120625_copy.jpgOpracowywanie lektur nie musi być nudne. Uczniowie klasy 4-8 SPL chętnie sięgają po jedną z ciekawych form gromadzenia informacji o nich. To lapbook, czyli coś w rodzaju teczki tematycznej,obrazkowej mapy myśli, w której możemy mieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka-książeczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, broszurach o przeróżnych kształtach i na karteczkach

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1117/204127987_950387739092397_8691109145723800028_n_copy.jpg18 czerwca 2021 cała społeczność SOSW w Sokółce po raz pierwszy włączyła się w obchody międzynarodowego Dnia Pustej Klasy zorganizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Rozpoczęły się one przy dźwiękach strażackich syren w związku z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji placówki. Dzień Pustej Klasy został zainaugurowany w 2012 roku przez grupę nauczycieli z Londynu. Zgodnie z założeniami twórców jest to wyjątkowe święto edukacji na świeżym powietrzu. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1124/205290622_942544949644686_7657324099854620296_n_copy_copy.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/ognisko.jpg19 cerwca 2021 roku przedstawiciele harcerzy Nieprzetartego Szlaku "Iskierki" pod opieką p.Moniki Mróz wyjechali na ognisko podsumowujace rok harcerski 2020/2021. Spotkanie odbyło sie sie w Kamiennej Nowej. W programie był udział w zawodach sportowych, zabawach integracyjnych,ognisko i wspólne śpiewy. Na koniec życzyliśmy sobie wspaniałych wakacji. 

  Monika Mróz

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1115/p6160048_1_copy.jpgW II półroczu roku szkolnego 2020/21 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana  była  nasza wieloletnia inicjatywa - akcja „Czytanie na dobranoc”. We wszystkich grupach odbyło się 60 spotkań. Tym razem wspólne czytanie stało się okazją do rozwijania talentów aktorskich. Wychowankowie mogli popisać się doświadczeniami zdobytymi podczas projektowych zajęć teatralnych,  prowadzonych przez wychowawczynię Beatę Boguszewską.Każdy chętny mógł spróbować swoich sił,  aby na wesoło pokonywać tremę i niedoskonałości ale przede wszystkim roziwnąć swoje talenty i zainteresowania.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1118/206410613_950162699158683_695518838732972812_n_copy.jpgDnia 14 czerwca 2021 roku w miasteczku ruchu drogowego na osiedlu Zielonym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Odbiorcami byli uczniowie klasy 4-8 SPL. Celem przedsięwzięcia był szeroko ujęty temat bezpieczeństwa. Uczniowie utrwalili i poszerzyli wiedzę z zakresu ruchu drogowego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w czasie prac polowych oraz samodzielnego pobytu w domu. Uczniowie poznali także sposoby reagowania w przypadku ataku agresywnego psa. Wierzymy, że ta wiedza uchroni uczestników przed zagrożeniami mogącymi wystąpić w czasie wolnym.

Galeria 

Monika Mróz