http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1037/126816858_775145989739626_8712989586606149290_n_copy.jpgPonownie uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej, "Szkoła pamięta", która ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Młodzież z klasy 1 szkoły branżowej przygotowała gazetkę na temat „Regiobohaterowie Województwa Podlaskiego”, wykorzystując zasoby internetu. Gazetka cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów klas młodszych, szczególnie klasy 4-8 spl i 1-3 spl. Dzięki niej uczniowie poznali sylwetki bohaterów oraz ich czyny. W ten sposób wspominaliśmy tych, którzy zapisali się w historii i tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Galeria 

Katarzyna Zalewska

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1036/125877585_https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1036/125877585_665250090822207_6209260860637769105_n_copy.jpg665250090822207_6209260860637769105_n_copy.jpgDnia 18 listopada uczniowie klasy I-II-III Branżowej Szkoły I Stopnia kształcący się w zawodzie „kucharz” uczestniczyli w wirtualnej wycieczce zawodoznawczej do restauracji „Zacisze” w Sokółce zorganizowanej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych – p.Bożenę Mróz. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju wycieczka mogła się odbyć jedynie w takiej formie.

Informujemy, że na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info dostępne są wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019).

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest praca zdalna. Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowe funkcje premium, ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.

https://www.soswsokolka.pl/images/xxy.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje_ucja.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1035/123968348_806013793525470_7233973997168792824_n_t2.jpgTo prestiżowy projekt o międzynarodowym zasięgu, łączy dzieci w wieku 3-15lat z całego świata, wspierając nieschematyczne postawy twórcze. Zrzesza młodych artystów do tworzenia sztuki ponad wszelkimi podziałami. Temat pracy jest dowolny. Organizatorzy chcą, aby dziećmi kierowała kreatywność, gdyż  sami artyści wiedzą najlepiej, o czym chcą opowiedzieć za pomocą plastycznych środków wyrazu! Kredkami, pastelami, farbami, ołówkiem – młodzi artyści sami decydują o wyborze narzędzi plastycznych!

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod SKrzydłami" zaprasza do składania ofert w postepowaniu Usługa w zakresie potrzeb Beneficjentów projektu pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór wykazu wykonanych usług

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1034/szkola_do_hymnu_2020-750x458_t2.pngNarodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym. W Polsce obchodzone jest corocznie dnia 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W naszej szkole dnia 10.11.2020, kształtując postawy patriotyczne przystąpiliśmy do obchodów tego jakże, podniosłego święta. Została wykonana gazetka tematyczna, kokardy narodowe, przygotowano tekst „Mazurka Dąbrowskiego”, którego odśpiewanie nastąpiło o godz. 11.11 w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1031/zajcia_plastyczne_t2.jpgW październiku dobiegł końca Projekt pt.: „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększania wykorzystania TIK”. Projekt ten został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.