http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1398/http_8_copy.jpgW styczniu 2023r. wychowankowie naszego Ośrodka mogli skorzystać z bezpłatnych usług fryzjerskich oferowanych przez uczennice Technikum Fryzjerskiego z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Wszyscy chętni pod opieką  swoich wychowawców oraz pedagoga udali się na pobliskie warsztaty szkolne, gdzie przyszłe fryzjerki mogły zrobić nowe fryzury naszym wychowankom. Z usług skorzystały przedszkolaki oraz uczniowie klas 7-8spu, 3spl, 6-7spl, 1-3BI.

Dziękujemy nauczycielom praktycznej nauki zawodu, pani Elwirze Zabłockiej i pani Marcie Ciuk za zaproszenie naszych dzieci.

 Galeria 

Elżbieta Januszko-Szymaniuk

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią” /Carolyn Hooper/

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1396/c7_copy.jpgW dn.19.01.2023 świetlica naszego ośrodka zamieniła się w salę balową. W drzwiach tłumnie zawitały postacie z bajek w przepięknych kolorowych kostiumach: księżniczki, kotki, króliczki, rycerze, królowie... Wiele twarzy skrywały tajemnicze maski. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach znanych przebojów. Jak przystało na prawdziwy bal, były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Wszyscy mogli uczestniczyć w zabawach i konkursach np.: taniec z balonem na gazecie. Punktem kulminacyjnym zabawy karnawałowej było mianowanie króla i królowej balu. Wybór najpiękniejszego stroju był niezwykle trudny, dlatego wszyscy przebrani uczniowie dostali nagrody, które mogli losować. 

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje_p_anetta.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1395/m21_copy.jpgW tym tygodniu odwiedzili nas uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce ze świątecznym repertuarem. Nasi wychowankowie przyjęli ich bardzo serdecznie i dużym aplauzem nagradzali każdy występ.Młodzi artyści wykonali aż kilkanaście utworów, a na zakończenie muzycznej audycji wystąpił Dyrektor Szkoły Muzycznej Pan Dariusz Jacek Drewnowski, który zagrał kolędę na puzonie. Serdecznie dziękujemy Pani Annie Piotrowskiej i Panu Dyrektorowi za organizację koncertu w SOSW  oraz utalentowanej młodzieży za podzielenie się swoją pasją z naszymi dziećmi.

Galeria 

Edyta Kondrat 

https://www.soswsokolka.pl/images/321648424_607810744401868_1732490671637445668_n.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1394/k6_copy.jpg

VII Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się 11.01.2023r. Jak co roku, Uczestnicy konkursu zachwycili nas oraz Szanowne Jury, swoim doskonałym przygotowaniem i zaangażowaniem. Z radością witaliśmy kolejnych uczniów na scenie. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomem i nagrodą rzeczową. Trzy pierwsze miejsca otrzymaly także statuetki.
Organizatorzy: A.Ambrożko, B.Mozolewska, I.Gieniusz

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_rgb.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1393/24z_t2.jpegGrupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce wyjechała 2 stycznia 2023r. na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Tratwa” w Steklinku. Wyjazd możliwy był dzięki dotacji z Fundacji PZU na realizację projektu „Wsparcie podopiecznych na turnusie rehabilitacyjnym”. Projekt dotyczy wyjazdu 10-osobowej grupy podopiecznych stowarzyszenia na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Steklinku w Ośrodku „TRATWA”. W ośrodku zapewniona jest profesjonalna rehabilitacja i bardzo intensywny, kompleksowy program terapeutyczny w oparciu o najnowsze metody. Program ten dotyczy nie tylko rozwoju ruchowego, ale także sfery poznawczej, emocjonalnej i psychicznej dziecka.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce w ramach projektu: "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" współfinansowango ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe Nr 1/2023

Zalącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

https://www.soswsokolka.pl/images/320885521_705605397601994_8386089206526323519_n.jpg

/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1392/received_1021673462103863_t2.jpegW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim grupa wolontariuszy w miesiącach XI-XII 2022r. prowadziła z 7 podopiecznymi Stowarzyszenia zajęcia w Sali Doświadczania Świata w SOSW w Sokółce. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1390/img_20221201_165333_copy.jpgZajęcia z programu "Za życiem" realizowanego przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy Powiatu Sokólskiego.

Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki reprezentowanym przez: Joannę Wilewską Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej obsługę niniejszej umowy zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji Włączjącej, a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, od września do grudnia 2022r realizowane były bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego.