http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1582/wt5_copy.jpgWystÄ™p taneczny naszych uczennic otworzyÅ‚ dziÅ› VII Powiatowy Festiwal Piosenki Walentynkowej w Zespole SzÄ·óÅ‚ Zawodowych im. E. Orzeszkowej w SokóÅ‚ce. Do piosenki Lady Gagi "Hold my hand" wystÄ…piÅ‚y w taÅ„cu z sercami: Natalia W., Natalia K., Iza K., Justyna K., Katarzyna A., Emilia K., Zuzanna K., Anna K., Gabriela P., Agnieszka U.. Dziewczyny piÄ™knie siÄ™ zaprezentowaÅ‚y. Wielkie brawa!!!                                                                                                             Galeria 

W tym tygodniu mÅ‚odzież z klas PDP oraz szkoÅ‚y branżowej i klasy SPhttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1583/p3_copy.jpgL wzięła udziaÅ‚ w pogadance edukacyjno-profilaktycznej , którÄ… przeprowadzili funkcjonariusze policji z KPP w SokóÅ‚ce. Uczniowie poznali zagadnienia z zakresu odpowiedzialnoÅ›ci karnej nieletnich i osób dorosÅ‚ych, zagrożeÅ„ zwiÄ…zanych z oszustwami wspóÅ‚czesnego Å›wiata oraz instytucji do których należy zwracać siÄ™ po pomoc.

Galeria

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1584/zaz3_copy.jpgWe Å›rodÄ™ nasi wychowankowie odwiedzili ZakÅ‚ad Aktywizacji Zawodowej w Suchowoli. Na miejscu przywitaÅ‚ nas Pan Jarek Sulik, który oprowadziÅ‚ nas po zakÅ‚adzie i opowiadaÅ‚ o pracy, którÄ… wykonujÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne. Starsi uczniowie mieli również możliwość spróbowania swoich siÅ‚ w gastronomii wykonujÄ…c pyszne naleÅ›niki z serem. DziÄ™kujemy ZAZ Suchowola serdecznie caÅ‚ej ekipie za tak ciepÅ‚e przyjÄ™cie nas. 

Galeria 

"Odkryj najnowsze trendy na 2024 rok! ArtykuÅ‚ portalu smaczniegotuj.pl analizuje, jak zmieniajÄ…ce siÄ™ preferencje konsumentów i nowoczesne technologie wpÅ‚ywajÄ… na rynek pracy w branży. Poznaj przyszÅ‚ość gastronomii i szanse dla profesjonalistów. Idealne źródÅ‚o wiedzy dla kucharzy, restauratorów i pasjonatów kulinariów. Przeczytaj teraz i bÄ…dź na bieżąco!"

Czytaj więcej na smaczniegotuj.pl

https://www.smaczniegotuj.pl/czy-latwo-znalezc-prace-po-gastronomii-perspektywy-w-2024-roku/

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1577/m8_copy.jpgNasze przedszkolaki z grup "Jagódki" i "Å»abki" odwiedziÅ‚y w tym tygodniu bibliotekÄ™ szkolnÄ…. Pani Jola zapoznaÅ‚a nas ksiÄ™gozbiorem przeznaczonym dla najmÅ‚odszych czytelników, peÅ‚nym fascynujÄ…cych opowiadaÅ„, bajek i baÅ›ni. Dzieci miaÅ‚y okazjÄ™ poznać bliżej rodzinÄ™ Muminków i posÅ‚uchać opowieÅ›ci i ich przygodach. Ogromne zainteresowanie wzbudziÅ‚y również ilustrowane historie o zwierzÄ™tach domowych. Mamy nadziejÄ™, że to poczÄ…tek fascynujÄ…cych czytelniczych przygód.
Galeria 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1578/nb4_copy.jpgHurra! Mamy nowy samochód do przewozu naszych uczniów! W dniu 8 lutego 2024 roku przed budynkiem oÅ›rodka zaparkowaÅ‚ nowiutki, lÅ›niÄ…cy bus. Uroczystego symbolicznego przekazania kluczyków do auta oraz przeciÄ™cia wstÄ™gi dokonaÅ‚o szacowne grono honorowych goÅ›ci, przyjacióÅ‚ oÅ›rodka: pani Grażyna BogdaÅ„ska dyrektor Podlaskiego OddziaÅ‚u PEFRON, pan Piotr Rećko Starosta Sokólski, przedstawiciele PCPR w SokóÅ‚ce: pani Alicja Rysiejko dyrektor PCPR i pani Monika Dajnowska, pan Daniel Supronika dyrektor WydziaÅ‚u Finansowego, pan JarosÅ‚aw Sulik pracownik ZAZ w Suchowoli i radny powiatu sokólskiego oraz ks. Marcin Sztrom.

Ach co to był za bal🥳🥳🥳
„Jest karnawaÅ‚
W karnawale
Wybieramy sie na bale.”
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1576/bk5_copy_1.jpgW dn. 06.02.2024r. w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym odbyÅ‚ siÄ™ Bal KarnawaÅ‚owy ph „Niech żyje bal”. Celem zorganizowanej imprezy byÅ‚a integracja caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci internatu OÅ›rodka oraz kultywowanie tradycji zwiÄ…zanych z karnawaÅ‚em. Podczas imprezy wszyscy wychowankowie na forum zaprezentowali swoje eleganckie karnawaÅ‚owe kreacje, stylizacje, makijaże i fryzury przygotowane specjalnie na te okazjÄ™. Mieli też możliwość wykonania niezapomnianych zdjęć na specjalnie przygotowanej Å›ciance z wykorzystaniem karnawaÅ‚owych gadżetów.
Uczestnicy balu mogli sprawdzić siÄ™ w przygotowanych przez organizatorów karnawaÅ‚owych atrakcjach min. w zabawach zrÄ™cznoÅ›ciowych „przenieÅ› piÅ‚kÄ™”, „przejdź pod linÄ…” czy „balonowe wyÅ›cigi” oraz w konkurencjach tanecznych: „gorÄ…ce krzesÅ‚a”, „konkurs taÅ„ca w parach”, czy „taniec na gazecie”. Wszyscy uczestnicy zabaw i konkursów nagradzani byli sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ… .
Szanowni Rodzice i Opiekunowie w zwiÄ…zku z akcjÄ… Dnia Bezpiecznego Internetu zachÄ™camy do zapoznania siÄ™ z ulotkÄ… dotyczÄ…cÄ… zasad używania ekranów w domu.
Może warto przeczytać i zastanowić się czy można coś poprawić lub zmienić dla zdrowia dzieci.
W zaÅ‚Ä…czeniu również film, do którego obejrzenia zachÄ™camy.

https://www.soswsokolka.pl/images/infografika_ekrany_page-0001.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1575/b4.jpgZajÄ™cia rewalidacyjne usprawniania technik szkolnych z wykorzystaniem metody terapii EEG Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniajÄ…ca funkcjonowanie mózgu prowadzona w OÅ›rodku przez 4 terapetów. Podczas treningów wykorzystujemy specjalistyczny sprzÄ™t wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywnoÅ›ci i pracy mózgu. Treningi majÄ… atrakcyjnÄ… formÄ™ gier komputerowych w które dziecko z zaburzeniami funkcjonowania gra tylko i wyÅ‚Ä…cznie za pomocÄ… wÅ‚asnych myÅ›li.

https://www.soswsokolka.pl/images/dbi_24_1250x720_dzialajmy.pngDzieÅ„ Bezpiecznego Internetu (DBI) przypadajÄ…cy w tym roku na dzieÅ„ 6 lutego, obchodzony jest w Polsce od 2005 roku, a na Å›wiecie od roku 2004. Nasz oÅ›rodek może siÄ™ pochwalić już 16 edycjÄ… DBI. To wÅ‚asnie 6 lutego 2024 rozpoczynamy akcjÄ™ ogólnoszkolnÄ… pod hasÅ‚em DzieÅ„ Bezpiecznego Internetu. ZgÅ‚osiliÅ›my już naszÄ… szkoÅ‚Ä™ do bazy inicjatyw ogólnopolskich i do koÅ„ca lutego bÄ™dziemy realizować dziaÅ‚ania na rzecz podniesienia bezpieczeÅ„stwa w sieci naszych uczniów. O przebiegu bÄ™dziemy informować na stronie i fb oÅ›rodka.

Więcej o DBI dowiesz się ze strony https://www.saferinternet.pl/
Organizatorki: J. Nelke i E. Wińska

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1574/img_20240105_094706_copy_copy.jpgW styczniu,  uczniowie klasy 4-8 szkoÅ‚y podstawowej 1-3 szkoÅ‚y branżowej i szkoÅ‚y przysposabiajÄ…cej do pracy, którzy uczestniczyli  w projekcie BohaterOn, brali udziaÅ‚ w nietypowych zajÄ™ciach pt. – „Bombka z Memmingen” . To projekt zrealizowany we wspóÅ‚pracy kampanii BohaterOn – wÅ‚Ä…cz historiÄ™ i Instytutu PamiÄ™ci Narodowej w BiaÅ‚ymstoku. SÅ‚uchowisko edukacyjne “Bombka z Memmingen” opowiada prawdziwÄ… historiÄ™ Aureliusza Zenona DembiÅ„skiego ps. ZagÅ‚oba wiÄ™zionego po upadku powstania warszawskiego w stalagu VII B Memmingen. To wzruszajÄ…ca opowieść o ÅšwiÄ™tach Bożego Narodzenia spÄ™dzonych w obozie jenieckim przepeÅ‚niona tÄ™sknotÄ… za ojczyznÄ… i utraconÄ… wolnoÅ›ciÄ….