http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1070/155486012_3813305112056882_5476727555432398917_o_t2.jpgW sobotę 27 lutego w Klubie „Senior+” miało miejsce otwarcie po raz drugi NIEZWYKŁEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „Oto My”, która swoją inaugurację miała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Pomysłodawczyniami, realizatorkami i autorkami zdjęć i wystawy są Marta Kawrygo-Leonowicz, Oliwia Burdyńska-Bilmin, Ewa Wińska, Grażyna Tymoszuk.

Na wystawie można również zobaczyć osiem zdjęć oprawionych w ramach przedstawiających portrety uczniów SOSW, autorstwa Agnieszki Sielewicz.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

 Informujemy, że zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych w postępowaniu

Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Rozwijamy się,  zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Rozwijamy się,  zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe Nr1/2021

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Informacja o wydłużeniu terminu naboru kandydatów na zajęcia dodatkowe  podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze  z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „ Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Powiat Sokólski w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje , Działanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki informuje, że wydłuża termin naboru kandydatów na zajęcia dodatkowe  podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze  z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „ Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” do dnia 24 lutego 2021 roku.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania pod adresem: 

http://sokolka-powiat.pl/2021/02/03/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-z-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-i-zawodowych-w-ramach-projektu-pn-k-2/ 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1068/kot2_copy.jpgW styczniu 2021 panie Sylwia Szomko i Marta Kawrygo-Leonowicz zorganizowały w ośrodku szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „S.O.S dla bezdomnych kotów” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Celem konkursu było wyczulenie dzieci, młodzieży oraz opiekunów na problem bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów.

„W kalendarzu dni jest wiele, na czerwono malowanych, Lecz z dni owych najczerwieńszy To Dzień wszystkich zakochanych.     

W tym dniu serca raźniej biją, pełnią szczęścia i czułości. Nikt nie kryje uczuć, wzruszeń, nikt nie wstydzi sie miłości. Dzień Świętego Walentego jest zabawą na całego!”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1069/71c3dd8d-a41a-434d-8cb7-050088a1c008_copy.jpegW dn. 11.02.2021r. w Specjalnym ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbył się Bal Karnawałowy w klimacie zbliżających się Walentynek. Celem uroczystości była integracja całej społeczności internatu Ośrodka, kultywowanie tradycji karnawałowych oraz związanych z Walentynkami. Tegoroczna impreza została zorganizowana w poszczególnych grupach wychowawczych  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i połączona z Dniem Koloru Czerwonego, ogłoszonego przez członków Młodzieżowej Rady Internatu. 

https://www.soswsokolka.pl/images/97-o.jpg

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Ma on na celu przede wszystkim organizowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W tym roku DBI obchodzony jest 9 lutego a nasz ośrodek bierze w nim udział już po raz 13.

https://www.soswsokolka.pl/images/146483991_738826790404322_4628616298453056133_n.png

    https://www.soswsokolka.pl/images/logo_aktywna_tablica.jpg
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024– „Aktywna tablica”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1065/zdj8_copy.jpgSzkoła Branżowa I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w roku szkolnym 2020/2021 została zakwalifikowana do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024– „Aktywna tablica”.Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI  W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" informujemy, iż z dniem 3 lutego br. ruszył nabór kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu

Termin naboru wniosków upływa 17.02.2021 r. (środa). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. 

Poniżej link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.
http://sokolka-powiat.pl/2021/02/03/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-z-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-i-zawodowych-w-ramach-projektu-pn-k-2/

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1064/1612206523454_copy.jpgTuż przed świętami Bożego Narodzenia 3 uczniów naszej szkoły, tj. Agnieszka, Dawid i Kacper  wzięło udział w ogólnopolskim konkursie Wielki Test Edukacyjny „ŚWIAT i JA” ph. „DZIWNY ROK”, którego organizatorem było Biuro Doradztwa „RATIO” w Dębówce.

Celem konkursu było ukazanie życia codziennego, relacji z innymi ludźmi, sposobu spędzania czasu wolnego w dobie pandemii. W kategorii uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych II miejsce otrzymał Dawid G.