http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_932/13_t2.jpgOd września 2019r. W SOSW realizowane są zajęcia z zakresu TIK. Mają one na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętnosci cyfrowych uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez 3 nauczycieli ośrodka i odbywają się w niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dostepność zasobów sprzętowych. Na zajęciach wykorzystywane są zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się uczniów z technologią oraz podnosi umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń. Realizowana na zajęciach tematyka jest dostosowywana indywidualnie do każdego ucznia i obejmuje zarówno elementarną obsługę sprzętu, jak też korzystanie z edytorów grafiki, tekstu, filmów, gier oraz programów multimedialnych.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_926/20191107_172159_t2.jpgW miesiącach październik 2019r. - kwiecień 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywają się zajęcia teatralne w ramach projektu pn  „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_927/17_t2.jpegW ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” od września do grudnia 2019r. odbywały się zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży naszej placówki. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_934/img_8545_t2.jpgMowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.

Największą rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie- to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest ona kluczem do poznawania nowych dźwięków, słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę.

https://www.soswsokolka.pl/images/christmas-card-4667445_960_720.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_925/dsc_0890_copy.jpgCicha noc, święta noc

Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta

Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem.

 Zbliża się koniec adwentu. Niedługo wyczekiwane przez wszystkich święta Bożego Narodzenia. W dniu 19.12.2019r. wszyscy pracownicy Ośrodka, uczniowie i zaproszeni goście zgromadzili się aby świętować narodzenie Pana Jezusa.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_929/2_t2.jpgW dniu 16.12.2019r. harcerze z Drużyny Harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez dh. Monikę Mróz i dh. Martę Kulmaczewską. Podczas spotkania gościła p. Dyrektor SOSW – Elżbieta Szomko. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od czytania fragmentu z Pisma Świętego i przełamania się opłatkiem. Następnie harcerze wypisali na papierowych choinkach świąteczne życzenia, które zostały głośno odczytane. Wiele radości sprawiły harcerzom wspólne śpiewanie kolęd i rozmowy przy słodkim poczęstunku. Następnym zadaniem, które czekało na harcerzy było wykonanie Mikołaja z papierowego talerzyka.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_930/80431810_584742972342691_7553007818912038912_n.jpgW dniu 14.12.2019r. dh. Monika Mróz i Marta Kulmaczewska uczestniczyły w wigilijnej zbiórce instruktorów „Nieprzetartego Szlaku” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 46 w Białymstoku. Tradycyjnie na początku spotkanie rozpoczęliśmy od dzielenia się opłatkiem. Następnie wspólnie udekorowaliśmy choinkę własnoręcznie wypisanymi życzeniami na papierowych bombkach. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez każdego uczestnika wesołego Mikołaja. Zjedliśmy też symboliczne potrawy, które każdy instruktor miał przywieźć ze sobą. Czas upłynął nam przy dźwiękach gitary i wspólnym śpiewaniu kolęd.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_931/56_t2.jpg „Zawsze dostrzegaj tych,

którzy potrzebują Twojej pomocy…”

12.12.2019r. rozpoczęła się III edycja zimowej akcji charytatywnej: „Pomagajmy… I Ty zostań św. Mikołajem” zainicjowana i kontynuowana przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych - p. Bożenę Mróz wraz z klasą I-II-III Branżowej Szkoły I Stopnia SOSW w Sokółce. Hasło tegorocznej akcji to: „Pomoc Karolowi”. Karol – to uczeń naszej klasy, który potrzebuje wsparcia finansowego na zabiegi rehabilitacyjne kończyn dolnych.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_proj_stow2.jpg

Projekt Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_924/img_20191212_130137_t2.jpgW ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” 12.12.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyły się warsztaty pt. „Sposób odbierania świata przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem”. Warsztaty skierowane były do rodziców podopiecznych Stowarzyszenia. Prowadziły je certyfikowane terapeutki integracji sensorycznej posiadające kwalifikacje do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu: pani Bożena Rećko - wieloletni pracownik Ośrodka, wychowawca dzieci i młodzieży oraz pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk - pedagog szkolny.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_935/0_t2.jpg11 grudnia 2019r. uczniowie kl. IV- VIII SOSW w Sokółce mieli okazję odwiedzić Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Pod opieką wychowawczyni i nauczycielki fizyki uczestniczyli w , specjalnie dla nich zorganizowanym wykładzie z fizyki. Siedząc na sali wykładowej czuli się jak studenci oglądając wiele ciekawych doświadczeń ilustrujących i tłumaczących zjawiska fizyczne znane z życia codziennego. Niektóre były niezwykle widowiskowe i wzbudziły wiele emocji. Uczniowie odwiedzili również Wydział Biologii, gdzie podziwiali wspaniałą wystawę poświęconą cudom przyrody, oglądali elementy rafy koralowej, barwne minerały, żywe okazy płazów oraz wiele innych. Po edukacyjnej części wycieczki był też czas na relaks w Galerii Alfa, gdzie można już było podziwiać piękne świąteczne dekoracje i samodzielnie dokonać niewielkich zakupów.