http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/urzd_marszakowski.jpg

Szanowni Państwo, trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Więcej informacji o zasadach udzielania stypendiów oraz wniosek do pobrania na stronie internetowej Wrót Podlasia: link

 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1316/306118739_648437679795028_8259764309416503894_n_copy.jpg

Po raz kolejny włączyliśmy się całą społecznością naszego Ośrodka do Narodowego Czytania. To już jedenasta edycja akcji popularyzującej polską literaturę oraz promującą czytelnictwo pod patronatem Pary Prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda wybrał w tym roku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza uzasadniając, że romantyzm jest „istotą polskości i fundamentem nowoczesnej tożsamości naszego narodu’’. Rok 2022 ogłoszono rokiem romantyzmu polskiego. Wysłuchaliśmy fragmentów tegorocznej lektury w wykonaniu uczniów i nauczycieli zgromadzonych w świetlicy SOSW. Tradycyjnie czytanie utworów poprzedziła prezentacja przybliżająca twórczość Adama Mickiewicza oraz genezę „Ballad i romansów”. Następnie uczniowie mieli możliwość wykazania się znajomością lektury odpowiadając na pytania quizu oraz otrzymali odbicie pamiątkowej pieczęci. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1315/5c_copy.jpgW ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" dnia 08.09.2022r. pracownicy naszego ośrodka, mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu „Cyber-oko” Cyber-oko to rewolucyjny sprzęt, oparty na nowoczesnych technologiach. Urządzenie to przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy, słuchu, niedowładami kończyn i innymi wadami wrodzonymi. Wykorzystywane jest do diagnozowania, komunikacji, edukacji, rozwijania zainteresowań, spędzania wolnego czasu. 

„Nowy rok szkolny się zaczyna

Już czeka szkoła i koledzy,

I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Witaj szkoło, oto wracamy !”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1314/12_copy.jpg1 września  nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce przywitali nowy rok szkolny 2022/23. Uroczystość odbyła się na placu Ośrodka a wszystkich zebranych: grono pedagogiczne, pracowników, uczniów i rodziców powitały po wakacjach p. Dyrektor- Elżbieta Szomko oraz p. Kierownik- Beata Tur.

W imieniu Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego serdecznie zapraszamy Państwa wraz z rodzinami na Podlaski Piknik Rodzinny, który odbędzie się 3 września o godzinie 11:00 przy Starostwie Powiatowym w Sokółce.

https://www.soswsokolka.pl/images/zaproszenie-na-piknik-rodzinny.jpg


https://www.soswsokolka.pl/images/logotyp.jpg

REKRUTACJA DO PROJEKTU ERASMUS+

 Powiat Sokólski zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie w ramach mobilności zagranicznej.

 Uczniowie klas o profilach: gastronomiczny, informatyczny, handlowy, szkół:

- Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

- Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,

- Zespół Szkól w Suchowoli,

- Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce,

oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ww. szkół, rozpoczynamy rekrutację uczestników i nauczycieli do projektu w ramach mobilności zagranicznej Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Jeżeli chcesz się znaleźć w gronie uczniów naszego powiatu, którzy wezmą udział w mobilności zagranicznej do Grecji, wypełnij zgłoszenie i przekaż w terminie od dnia 30.08.2022 r. do dnia 05.09.2022 r. do sekretariatu swojej szkoły.

Wyjazd planuje się w terminie 10.10.2022r. – 21.10.2022r.*

Podczas wyjazdu będziemy uczestniczyć w warsztatach i zajęciach. Poznamy grecką kulturę i zwyczaje, podniesiemy kompetencje językowe i społeczne oraz nawiążemy nowe znajomości.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w Regulaminie Rekrutacji.

*termin może ulec zmianie

https://www.soswsokolka.pl/images/rozprszk20222023.png

W związku z rezygnacją firmy EDUCAFE Sp. z o.o  – ul. Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg, z podpisania umowy z Zamawiającym na przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Metody Froebla" w zapytaniu ofertowym Nr 1/2022, kolejną najkorzystniejszą ofertą na przeprowadzenie szkolenia jest oferta firmy Froebel.pl Sp. z o. o. ul. Krakowskie Przedmieście 57/4, 20-076 Lublin.

Zamawiający podpisze umowę na szkolenie z ww. firmą.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 1/2022 na usługę szkoleniową w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w SOSW w Sokółce

Plik do pobrania

"W związku z pytaniami o załączniki dotyczące spełniania kryteriów oceny ofert, Zamawiający informuje o konieczności załączenia informacji o terminie realizacji zamówienia i proponowanym okresie gwarancji na artykuły ujęte w zamówieniu."

Zarząd Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" w Sokółce