http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1131/210965838_341770660684484_5756132930847309190_n_t2.jpg

W dniu 29 czerwca 2021 roku dzieci wyjechały do Augustowa, skąd wypłynęły z portu statkiem-katamaranem „Swoboda” w rejs do Studzienicznej. Trasa wiodła rzeką Nettą, następnie przez Jezioro Necko, rzekę Klonownicę, Jezioro Białe, które łączy z Jeziorem Studzienicznym zabytkowa śluza Przewięź.  Podopieczni mogli podziwiać piękną przyrodę oraz niezwykłość Kanału Augustowskiego. Zaciekawiły ich liczne atrakcje turystyczne widoczne na brzegu Jeziora Necko: plaże z pomostami, żaglówki, motorówki, wyciąg nart wodnych, ośrodki wczasowe. Na miejscu koloniści zwiedzili murowaną kapliczkę ze słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej Studzieniczańskiej.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1133/208303874_340956007432616_4752646963238540592_n_t2.jpg28.06.2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce 20. osobowa grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce warsztatami i zajęciami specjalistycznymi rozpoczęła dwutygodniowe  półkolonie. Zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadziła wykwalifikowana kadra. Tematyka była różnorodna i dostosowana do potrzeb podopiecznych.

Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie wrażliwości podopiecznych na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i zapachowe, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni. Zajęcia umożliwiały uczestnikom kontakt z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów dzięki dźwiękom, zapachom, fakturom, kolorom. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Martę Kulmaczewską.

https://www.soswsokolka.pl/images/pkolonie-wakacje-z-rehabilitacj-tabliczka.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1138/199861935_939923143467867_5361101353008791969_n_copy.jpg Przez dwa tygodnie czerwca z naszej szkole królował Challenge „Niebieskie motyle”.  Każdego dnia na korytarzu szkolnym pojawiali się uczniowie poszczególnych  klas ubrani na niebiesko, nominowani przez kolejnych uczestników. Niebieski jest kolorem symbolicznym dla autyzmu,  dlatego też w każdej klasie, pojawiały się niebieskie motyle w każdej ilości jako symbol challengu. Społeczność Ośrodka aktywnie zaangażowała się w zadania związane z akcją:  wycinała, naklejała, malowała pędzlem, ręką, układała z kubeczków na macie,  budowała z klocków. niebieskie motyle i nominowała kolejnych uczestników.

Od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 w SOSW w Sokółce była realizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem „Na tropie zagadek – Escape Room w edukacji szkolnej”.

W ramach tej części innowacji zaplanowane i zrealizowane zostały 4 moduły. Były to zajęcia pod nazwą: „Przygody Kropki w morskiej głębinie”, „Przygoda w muzeum”, „Świąteczna przygoda z koszykiem”, „Znajdziesz mnie w bibliotece”Innowacja została opracowana dla uczniów SOSW z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu. Każda chętna klasa mogła podjąć próbę zmierzenia się z wyzwaniami w Pokoju Zagadek.

„Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las

   I niebo i słońce, wesoły ,wolny czas!”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1126/dsc_6457_copy_copy.jpgW dniu 25.06.2021 r. punktualnie o godz. 9.00 , gdy zabrzmiał  szkolny dzwonek, w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli  udział  uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.  Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy  uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2021/2021. Były świadectwa, dyplomy, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia.

https://www.soswsokolka.pl/images/203169406_806324703355772_1120915429032937301_n.jpgWiosną tego roku nasi uczniowie wykonywali prace na wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Tradycje i obyczaje Polaków" zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. W konkursie wzięło udział 14 placówek z Białegostoku i regionu. Celem konkursu było ukazanie tradycji i obyczajów w życiu codziennym Polaków z różnych regionów kraju. W czerwcu komisja konkursowa dokonała oceny prac i ogłosiła listę zwycięzców.

Miło nam poinformować, że 5 uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienia. Prace uczniowie wykonali pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej, która na apelu szkolnym razem z panią dyrektor Elżbietą Szomko wręczyła nagrody laureatom.

Olu, Asiu, Mirku, Tomku i Dawidzie Gratulujemy!

film z podsumowania konkursu ze strony MDK w Białymstoku

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1120/34_t2.jpgW bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany był projekt  pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z założeń projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych.

W ramach projektu zorganizowano uczniom wiele różnorodnych zajęć dodatkowych.  Między innymi realizowane były zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe uczniów w zakresie programowania. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy w zależności od poziomu umiejętności. Odbyło się 60 godz. zajęć (po 30 godz. w każdej grupie).

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1125/img_5626_copy.jpgW dniu 24 czerwca 2021r. Pani Barbara Buraczewska Wicekurtator Oświaty wręczyła nauczycielom z województwa podlaskiego odznaczenia Ministra Edukacji Narodowej przyznawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych gości byli nauczyclele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce: Pani Katarzyna Dylewska i Pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk.Pani K. Dylewska pracując z młodzieżą niepełnosprawną:- przyczynia się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień podopiecznych ośrodka prowadząc zajęcia muzyczne. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Panią Katarzynę biorą udział w przeglądach, festiwalach i konkursach niejednokrotnie zdobywając czołowe miejsca.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1121/img_20210409_104539_copy.jpgEscape room to pokój zagadek, w którym grupa osób w ograniczonym czasie rozwiązuje różne zagadki, ażeby znaleźć klucz do wyjścia.Pozwala aktywizować młodzież, ponieważ bliska jest temu, co lubią robić w wolnym czasie uczniowie, czyli grać i rywalizować. W takich escaperoomowych zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. 4-8 SPL, by w tej nietypowej formie wykazać się wiedzą  z lektury „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. W trakcie jednej z godzin języka polskiego sala lekcyjna zamienia się w pokój zagadek. Uczniowie pracując w zespołach rozwiązywali kolejne ćwiczenia, żeby odblokować sobie dostęp do dalszych poziomów gry.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1119/2_copy.jpgProjekt p.n. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Głównym celem całego projektu było kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.