http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_934/img_8545_t2.jpgMowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.

Największą rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie- to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest ona kluczem do poznawania nowych dźwięków, słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę.

https://www.soswsokolka.pl/images/christmas-card-4667445_960_720.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_925/dsc_0890_copy.jpgCicha noc, święta noc

Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta

Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem.

 Zbliża się koniec adwentu. Niedługo wyczekiwane przez wszystkich święta Bożego Narodzenia. W dniu 19.12.2019r. wszyscy pracownicy Ośrodka, uczniowie i zaproszeni goście zgromadzili się aby świętować narodzenie Pana Jezusa.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_929/2_t2.jpgW dniu 16.12.2019r. harcerze z Drużyny Harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez dh. Monikę Mróz i dh. Martę Kulmaczewską. Podczas spotkania gościła p. Dyrektor SOSW – Elżbieta Szomko. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od czytania fragmentu z Pisma Świętego i przełamania się opłatkiem. Następnie harcerze wypisali na papierowych choinkach świąteczne życzenia, które zostały głośno odczytane. Wiele radości sprawiły harcerzom wspólne śpiewanie kolęd i rozmowy przy słodkim poczęstunku. Następnym zadaniem, które czekało na harcerzy było wykonanie Mikołaja z papierowego talerzyka.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_930/80431810_584742972342691_7553007818912038912_n.jpgW dniu 14.12.2019r. dh. Monika Mróz i Marta Kulmaczewska uczestniczyły w wigilijnej zbiórce instruktorów „Nieprzetartego Szlaku” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 46 w Białymstoku. Tradycyjnie na początku spotkanie rozpoczęliśmy od dzielenia się opłatkiem. Następnie wspólnie udekorowaliśmy choinkę własnoręcznie wypisanymi życzeniami na papierowych bombkach. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez każdego uczestnika wesołego Mikołaja. Zjedliśmy też symboliczne potrawy, które każdy instruktor miał przywieźć ze sobą. Czas upłynął nam przy dźwiękach gitary i wspólnym śpiewaniu kolęd.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_931/56_t2.jpg „Zawsze dostrzegaj tych,

którzy potrzebują Twojej pomocy…”

12.12.2019r. rozpoczęła się III edycja zimowej akcji charytatywnej: „Pomagajmy… I Ty zostań św. Mikołajem” zainicjowana i kontynuowana przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych - p. Bożenę Mróz wraz z klasą I-II-III Branżowej Szkoły I Stopnia SOSW w Sokółce. Hasło tegorocznej akcji to: „Pomoc Karolowi”. Karol – to uczeń naszej klasy, który potrzebuje wsparcia finansowego na zabiegi rehabilitacyjne kończyn dolnych.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_proj_stow2.jpg

Projekt Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_924/img_20191212_130137_t2.jpgW ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” 12.12.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyły się warsztaty pt. „Sposób odbierania świata przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem”. Warsztaty skierowane były do rodziców podopiecznych Stowarzyszenia. Prowadziły je certyfikowane terapeutki integracji sensorycznej posiadające kwalifikacje do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu: pani Bożena Rećko - wieloletni pracownik Ośrodka, wychowawca dzieci i młodzieży oraz pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk - pedagog szkolny.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_935/0_t2.jpg11 grudnia 2019r. uczniowie kl. IV- VIII SOSW w Sokółce mieli okazję odwiedzić Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Pod opieką wychowawczyni i nauczycielki fizyki uczestniczyli w , specjalnie dla nich zorganizowanym wykładzie z fizyki. Siedząc na sali wykładowej czuli się jak studenci oglądając wiele ciekawych doświadczeń ilustrujących i tłumaczących zjawiska fizyczne znane z życia codziennego. Niektóre były niezwykle widowiskowe i wzbudziły wiele emocji. Uczniowie odwiedzili również Wydział Biologii, gdzie podziwiali wspaniałą wystawę poświęconą cudom przyrody, oglądali elementy rafy koralowej, barwne minerały, żywe okazy płazów oraz wiele innych. Po edukacyjnej części wycieczki był też czas na relaks w Galerii Alfa, gdzie można już było podziwiać piękne świąteczne dekoracje i samodzielnie dokonać niewielkich zakupów.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_936/82158326_680078545860023_2858910912901808128_n_t2.jpgTrzech pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce 8 grudnia 2019r w ramach zadania publicznego pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce ukończyło kurs kwalifikacyjny „Trening Umiejętności społecznych”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_922/pc040025_t2.jpgOd kilku tygodni podopieczni internatu pod czujnym okiem wychowawców rozwijali w czasie wolnym swoje zdolności i zainteresowania, tworząc prace plastyczne pt. ,,Portret św. Mikołaja”. Jesienne listopadowe wieczory upłynęły dzieciom w miłej i twórczej atmosferze. Od 4 grudnia można je podziwiać na wystawie zorganizowanej w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce.

Prace naszych wychowanków zawsze przyciągają wzrok i uzyskują uznanie odwiedzających bibliotekę czytelników naszego miasta. Dziękujemy za wieloletnią współpracę i możliwość prezentacji twórczości dzieci z Ośrodka w lokalnym środowisku. Zdjęcia

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 13/2019 na dostawę do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu multimedialnego, sprzętu TIK z oprogramowaniem i adaptację pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK

Protokół