http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1489/img20230427115102_t2.jpg

W ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim od 1.03.2023r. do 31.12.2023r. odbywają się zajęcia integracji sensorycznej oraz terapia Neuroflow z podopiecznymi Stowarzyszenia. Zajęciami integracji sensorycznej objętych jest 10 podopiecznych, natomiast z terapii Neuroflow korzysta 5 dzieci. Zajęcia odbywają się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Nowe FIO na lata 2021-2030 z priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1488/img_20230220_104830_t2.jpgZajęcia indywidualne w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC) odbywają się w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

/images/fio.jpgZadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej
 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1487/4_t2.jpgOd 1.03.2023r. do końca czerwca 2023r. kolejni podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Pod Skrzydłami”  wzięli udział w  zajęciach w zakresie wykorzystania elementów Terapii NeuroTaktylnej - integracji motoryki pierwotnej i odruchów, w ramach zadania  „Nowe Formy terapii wsparciem podopiecznych”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Od 1.03.2023r. do 31.12.2023r. trwa okres tegorocznej realizacji poszczególnych zadań powyższego projektu.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1486/img_20230612_135112_copy.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim grupa prowadzących w miesiącach III-XII 2023r. realizuje z 15 podopiecznymi Stowarzyszenia zajęcia w Sali Doświadczania Świata w SOSW w Sokółce. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las
I niebo i słońce, wesoły, wolny czas!”
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1485/3k_copy.jpgW dniu 23.06.2023 r. punktualnie o godz. 9.00, gdy zabrzmiał szkolny dzwonek, w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna. Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2022/2023. Były świadectwa, dyplomy, kwiaty, podziękowania i łzy wzruszenia.
Zgromadzonych powitała pani Dyrektor Ośrodka – Elżbieta Szomko i pani Kierownik internatu - Beata Tur. 
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1481/3e_copy.jpgW roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy I-III SPU brali udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym – „Z ekologią na Ty”. Jego celem było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, bo to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców zależeć będą dalsze losy naszej planety. W ramach realizacji projektu wykonywali zadania z poszczególnych modułów, które były związane z ekologią i ochroną środowiska. Bez wątpienia wszystkie działania projektowe przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej, a także uwrażliwienia na ochronę środowiska naturalnego.
Marta Januszkiewicz
„Książki kochają każdego, kto je otwiera dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając…”
Cornelia Funke
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1480/6cz_copy.jpgW II półroczu roku szkolnego 2022/2023 w internacie SOSW w Sokółce, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską Do udziału w wieczornych spotkaniach z książką zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom. Czytanie odbywało się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykowali się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1482/6t_copy.jpgDnia 21 czerwca 2023 roku w internacie SOSW w Sokółce odbyła się gra terenowa ph. „Jestem bezpieczny”. Zabawę na świeżym powietrzu prowadziły panie: Małgorzata Hołownia - Iwanow i Marta Kulmaczewska. Gra miała na celu utrwalanie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w terenie, dostarczenie wrażeń w związku z ciekawą formą zorganizowanego działania, promowanie aktywności wychowanków w konkurencjach i zabawach sportowych.Uczestnicy gry zostali podzieleni na dwie grupy: uciekającą - znaczącą drogę marszu, ukrywającą zadania do wykonania i poszukającą - odnajdującą właściwą drogę.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1479/y1_copy_copy.jpg„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” jest programem Kulczyk Foundation i marki Rossmann. W roku szkolnym 2022/2023 realizowana była II edycja programu. Tym razem uczestniczyły w nim 224 szkoły z całej Polski, do których łącznie trafiło ponad 1,6 miliona podpasek. Zapewniono w nich roczny zapas podpasek dla uczennic. Nasz Ośrodek uczestniczył w tym programie  pierwszy raz. 

W każdej szkole biorącej udział w projekcie funkcjonował „Wolontariat Kulczyk Foundation”, dzięki któremu uczennice- wolontariuszki promowały wiedzę o menstruacji i dążyły tym samym do tego, by odtabuizować temat wśród swoich koleżanek i kolegów. Nauczyciele z kolei otrzymali specjalnie opracowane materiały edukacyjne dotyczące dojrzewania i menstruacji, które omawiali z uczennicami i uczniami na godzinach wychowawczych i lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line z zakresu podejmowania z uczniami tematów trudnych. Po zakończeniu programu nasze uczennice-wolontariuszki Natalia i Zosia otrzymały od Fundacji pamiątkowe dyplomy.
Koordynatorki programu w SOSW: Małgorzata Hołownia- Iwanow, Beata Boguszewska

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1478/bp5_kopia_copy_copy.jpgW roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy I SPU i I SPL wzięli udział w XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z tematyką związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Realizacja programu odbywała się poprzez przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych zawierających: scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów oraz prezentację dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1477/5k_copy.jpgW czerwcu odbyło się spotkanie dziewcząt od kl. 4 szkoły podstawowej po szkołę branżową i przysposabiającą do pracy, w ramach programu edukacyjnego „Między nami Kobietkami”, który omawia zagadnienia związane z przemianami oraz problemami wieku dojrzewania. Podczas spotkania uczennice miały możliwość zrozumienia jakie zmiany fizyczne oraz psychiczne mogą pojawić się w okresie dojrzewania.