http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1301/img_20220519_102741_copy.jpgW piękny majowy dzień, 19 maja grupa uczniów z klas 4-6 SPU B i 2-3 PDP B pod opieką p. K. Zalewskiej, p. A. Ambrożko i p. I. Gieniusz odwiedziła Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. Zwiedziliśmy średniowieczne grodzisko, poznając jego historię i zamieniliśmy się na chwilę w wojów broniących swego grodu. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach wypieku podpłomyków.Samodzielnie zrobione podpłomyki okraszone pysznym dżemem z mirabelek smakowały wybornie.Dodatkową atrakcją było ognisko i pieczone kiełbaski i opowieści o wojach. Miło spędziliśmy czas na spotkaniu z historią regionu.

Galeria

Katarzyna Zalewska 

logo_18_mm_bil.png

Podlasie to obszar leżący na terenie północno-wschodniej Polski, na pograniczu kultur oraz kilku religii. Tutaj mieszkali obok siebie Katolicy, Prawosławni, Tatarzy, Żydzi, dlatego również współcześnie przenikają się różne zwyczaje, obrzędy oraz kalendarze. W naszym regionie możemy wrócić do korzeni- skosztować najprostszych potraw z dawnych lat, nauczyć się tradycyjnego sposobu na tkanie dywanów, poznać historię krajki i pisania ikon, osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, wpływ Żydów na tutejszą kulturę oraz zdobyć wiedzę z zakresu religii występujących na tych terenach. Wszystko to czekało beneficjentów projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczestnikami było 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie, miejsce realizacji: Sokółka.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1294/sp8_copy.jpgSOSW w Sokółce realizuje projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczestnikami jest 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie, miejsce realizacji: Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1284/img_20220613_105319_copy.jpg W poniedziałkowe przedpołudnie, dnia 13 czerwca uczniowie klasy I SPU i VII-VIIIC SPU udali się na wycieczkę do białostockiego ogrodu zoologicznego. Akcent ZOO mieści się w Parku Konstytucji 3 Maja i powstało w latach 60-tych XX w. pełniąc funkcję tymczasowego miejsca służącego do przechowywania zwierząt. Większą jego część zamieszkują zwierzęta parzystokopytne: żubr, kuc szetlandzki, osioł, muflon.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1295/hufiec4_copy.jpgW dniach 10-12 czerwca 2022 roku harcerze Agnieszka i Mirosław z drużyny Nieprzetartego Szlaku „Iskierki” pod opieką druhny Moniki Mróz uczestniczyli w Zlocie Hufca Sokółka zorganizowanym w Kamiennej Nowej. Podczas zjazdu odbył się festiwal piosenki zuchowej i harcerskiej. Nasi harcerze zaprezentowali utwór pod tytułem „Szara lilijka”.Uczestniczyli też w grze terenowej poświęconej 90- leciu istnienia Hufca Sokółka oraz jego założycielowi Witoldowi Biziukowi. Młodzież brała również udział w różnego rodzaju zajęciach dostosowanych do swoich indywidualnych możliwości. Były to warsztaty plastyczne, zawody sportowe oraz pogadanka na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie każdego dnia harcerze miło spędzili czas przy ognisku obrzędowym.

Bezpośredni kontakt z przyrodą pozytywnie wpływał na nastroje i samopoczucie uczestników. Harcerze odnowili znajomości zawarte w poprzednich latach, zintegrowali się ze sobą oraz zgłębili wiedzę na temat historii sokólskiego Hufca i jego założyciela. 

Galeria 

Monika Mróz

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1282/286958182_717582155961829_1570889581287587592_n_copy.jpgWe wtorek dnia 14.06.2022 nasza młodsza Grupa Taneczna prowadzona przez panią Annę Kędyś-Arent udała się do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku na Przegląd Dziecięcych Formacji Tanecznych .Mieli możliwość zaprezentowania tam swoich umiejętności tanecznych ,oraz mogli obejrzeć i podziwiać występy innych grup tanecznych. Wszyscy wrócili do szkoły w doskonałym nastroju z drobnymi upominkami.

Galeria 

M.Słyż

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1287/received_490144315731098_copy.jpegWe wrześniu rozpoczęliśmy nasze podróże wraz z Panią Sabina Pilat i prowadzonym przez nią kanałem „Nauka w Plecaku” w serwisie Youtube. Realizacja naszego projektu kontynuowaliśmy przez cały rok szkolny. Klasy I SPU klasa VII-VIII A, klasa VII-VIII C oraz klasa VII-VIII B pod opieką pań Marty Januszkiewicz, Marty Emich i Zuzanna Szarkowskiej –Czeczko wykonywały sumiennie powierzone im działania.  

„Książki kochają każdego, kto je otwiera dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając…”

Cornelia Funke

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1281/img_20220505_194536_copy.jpg W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 w internacie SOSW w Sokółce, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. W czasie jej trwania, od lutego  do czerwca odbyło się 40 spotkań. Do udziału w nich zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom. Czytanie odbywało się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykowali się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1280/received_588432759279747_copy.jpeg  W miesiącu czerwcu przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły przystąpili do udziału
w Ogólnopolskiej kampanii Przytul się do drzewa. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczulała na rzeczy, które mogą nieświadomie doprowadzić do pożaru. Polegała na wyjściu na dwór i przytuleniu się do drzewa oraz wykonaniu zdjęcia z oznaczeniem #strażnicy lasów. Dzięki akcji PRZYTULENIU się do DRZEWA nie tylko pokazaliśmy mądrą postawę leśną, ale i zyskaliśmy coś dla siebie, mianowicie drzewoterapia, czyli zielona energia drzew ma niesamowity, uspokajający wpływ na nasze zachowanie.

Galeria

 Zdjęcia zostały wykonane pod kierunkiem pań: A. Ambrożko, G. Tymoszuk,
M. Januszkiewicz, I. Gieniusz, S. Szomko, M. Grusznis, J.Nelke, B. Mozolewska 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1278/w1_copy.jpgJesteśmy dumni z osiągnieć naszych uczniów. Brawo!!!10.06.2022 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce z klas I-II wzięli udział  III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wierszyki ćwiczące języki” zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokółce. Honorowym patronatem objął konkurs Starosta Sokólski Piotr Rećko. Zmagania konkursowe miały naprawdę wysoki poziom. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Maciaszek, Kacper Szyszko i Miłosz Urban. Uczestników przygotowały panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Sylwia Szomko. Uczniów wspierała osobiście i pomagała pozbyć się tremy pani Dyrektor Elżbieta Szomko.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody, a dodatkowo Kacper Szyszko otrzymał za swoją recytację wyróżnienie.

Galeria 

Elżbieta Szomko 

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1283/dsc_3234_copy_copy.jpgDnia 09.06.2022 w SOSW w Sokółce odbyło się podsumowanie projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Po uroczystym powitaniu gości przez koordynatorki p. Zuzannę Szarkowską-Czeczko oraz p. Urszulę Drewniak głos zabrała p. Dyrektor Elżbieta Szomko.  Pani Dyrektor słowem wstępu nawiązała do realizowanych działań w trakcie pobytu grupy litewskiej w Sokółce w dniach 23.05.2022-27.05.2022. Następnie zebrani połączyli się online z placówką partnerską z Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie aby wspólnie otworzyć wystawy zdjęć w swoich krajach.