http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/kucharze.jpg

Uwaga Uczniowie!!!!

19.05.2020r – wtorek - VII edycja Szkolnego Turnieju

Wiedzy Gastronomicznej

Uczestnicy turnieju: najstarsi uczniowie z: BSI, PdP, SPL, SPU.

Zadania:

1) Uczniowie rozwiązują 4 quizy kulinarne klikając w linki:

  1.  https://akademiasmaku.pl/quizy/tradycyjne-polskie-potrawy,31 - tradycyjne polskie potrawy.

  2.  https://akademiasmaku.pl/quizy/quiz-co-wiesz-o-gotowaniu,19 - quiz-co wiesz o gotowaniu?

  3.  https://akademiasmaku.pl/quizy/prawda-czy-falsz,28 - prawda, czy fałsz.

  4. https://buzz.gazeta.pl/buzz/13,157208,7337,myslisz-ze-rozpoznasz-zupe-na-talerzu-przekonaj- sie.html – zupy

Zróbcie zdjęcia osiągniętego wyniku z 4 quizów (wynik zostanie podany na końcu quizu). Wyniki wyślijcie na skrzynkę szkoły soswszkola@wp.pl

2) Na podstawie filmu kulinarnego link https://www.youtube.com/watch?v=duTbMsK6RyQ 

  • uczniowie wypisują wszystkie surowce, wykorzystane podczas sporządzenia potrawy – bigosu staropolskiego;
  • wysyłają odpowiedź na skrzynkę szkoły soswszkola@wp.pl

Wysyłając e-maila nie zapomnijcie podać swego imienia, klasy i typu szkoły.

3) Nad przebiegiem turnieju będzie czuwać komisja konkursowa - 2 osoby z organizatorem turnieju.

4) Na zwycięzców będą czekały dyplomy i nagrody - do odebrania w szkole.

5) Odpowiedzi proszę wysyłać do 21.05.2020r – do czwartku.

 

Życzę wszystkim miłej zabawy. Powodzenia młodzi kucharze!!!

Organizator konkursu – Bożena Mróz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

gastronomicznych

https://www.soswsokolka.pl/images/97477553_247775443098418_697081412708204544_n.jpg

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

      W historii naszej Szkoły było wiele uroczystości i podniosłych chwil, które zapisały się w naszej pamięci. Jedna z nich to przyjęcie przez naszą Szkołę imienia Janusza Korczaka. To zobowiązuje do ciągłego poznawania jego życia i spuścizny. Rozumiemy i czujemy, że Janusz Korczak po prostu kochał dzieci, rozumiał, że mają prawo błądzić i radośnie dążyć do prawdy, mówił, że uporządkowanie świata trzeba rozpocząć od uporządkowania spraw dzieci mówił także, że dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem, że nie ma dzieci, są ludzie. Więc jak go nie kochać?!

Dzisiejszy dzień  jest poświęcony patronowi naszej szkoły – Januszowi Korczakowi.

   

https://www.soswsokolka.pl/images/rose1_bloominga.gifPodziwiając postać Janusza Korczaka pragniemy
w imieniu Pani Dyrektor i Organizatorów obchodów Dnia Patrona Szkoły
życzyć wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom
i Pracownikom Szkoły, aby tak jak On czerpali ze swej trudnej pracy satysfakcję i zadowolenie, aby czuli się spełnieni, a dziecięcy uśmiech niech będzie najlepszą nagrodą.

Drodzy Uczniowie, jak mawiał nasz wieszcz: „(…) dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie." Rodzice, Opiekunowie pamiętajcie proszę: „Wychowywać – znaczy chować, chronić, ukrywać przed krzywdą i szkodą, zabezpieczyć”. Tylko wtedy będziemy mogli wszyscy powiedzieć, że dziecko jest szczęśliwe i spełnione. Taka idea przyświecała naszemu patronowi Januszowi Korczakowi.

 Dyrektor Elżbieta Szomko

Organizatorzy: Iwona Gieniusz, Agnieszka Ambrożko, Beata Mozolewska

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_966/slajd22_t2.jpgW marcu tego roku zakończyły się dwa duże projekty realizowane w bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce tj. projekt Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLWER” w Chorzowie pt.: „Niepełnosprawność to wyzwanie, rozwijam swoje możliwości i zdolności” oraz II edycja projektu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku pod nazwą „Jestem aktywny i kreatywny”. Oba projekty sfinansowane były przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do udziału w obu projektach zaprosiła nas pani Czesława Kozłowska – wieloletnia działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych i przyjaciel naszego Ośrodka.

https://www.soswsokolka.pl/images/wp_20200507_003_1.pngW naszej małej miejscowości jest wiele osób o wielkim sercu. Jedną z nich jest pani Ewa Dębko. Jak wiadomo, ma ona wiele pasji i talentów, o czym mieszkańcy Sokółki i okolic mogli się przekonać wielokrotnie. W czasie pandemii ujawniła nam jeszcze jedną wspaniałą cechę - dobroczynność. Poświęcając czas, wykorzystując swoje umiejętności i narzędzia, pani Ewa włączyła się w akcję szycia maseczek ochronnych. Przekazane przez nią środki bezpieczeństwa zminimalizują ryzyko zakażenia i zapewnią wzajemną ochronę uczniom i personelowi SOSW.

Gest ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ 6. maja zostało otwarte Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a bezpieczeństwo maluchów i pracowników jest naszym priorytetem.

Za piękny gest, drobny, ale wielki, dziękujemy Pani Ewo.

Społeczność SOSW

https://www.soswsokolka.pl/images/image001.jpgW dniach od 27.04.2020 do 30.04.2020r. 18 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu online. Dotyczyło ono „Obsługi programu Excel i jego wykorzystania w edukacji”. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120, z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120.

https://www.soswsokolka.pl/images/safe_imagephp.jpgTegoroczny konkurs przybrał nieco odmienną formę i był zapewne nowym doświadczeniem dla naszych uczniów i rodziców. Pierwsza część naszego konkursu polegała na sprawdzeniu wiedzy muzycznej (szeroko rozumianej) przez uczniów. Tu uczniowie mieli możliwość w określonym czasie rozwiązać wiele zagadek muzycznych: rozpoznać tytuł piosenki czy też taniec, podać wykonawcę danego utworu, były też elementy muzyki poważnej, przepiękne utwory z filmów Disneya, wskazana była wiedza ogólna na temat instrumentów muzycznych.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W związku z rezygnacją z podpisania umowy z Zamawiającym na wybrane produkty z firmy Edu Partner Kiełpino (poz. 1, poz. 17, poz.20, poz. 27, poz. 28, poz. 32 Załącznika Nr 2/2020 Zapytania ofertowego Nr 1/2020), oferty złożone w postępowaniu dotyczącym Zapytania ofertowego Nr 1/2020 poddane zostały ponownej ocenie w zakresie produktów znajdujących się pod podanymi powyżej pozycjami załącznika asortymentowego. Zostały wybrane kolejne najniższe oferty na poszczególne artykuły z Załącznika Nr 2 Zapytania ofertowego Nr 1/2020. (Szczegóły w załączniku)

W związku z rezygnacją Firmy Moje Bambino z dostawy artykułu z poz. 18 – Multimedialny Program Logorytmika, Komisja oceniająca oferty dokonała wyboru kolejnej najniższej oferty spośród otrzymanych ofert. Kolejną najniższą ofertą na ww. artykuł zaoferowała firma KLADREW. Firma wyraziła zgodę na dostawę towaru w cenie z oferty złożonej w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 1/2020.

W pozostałym zakresie rozstrzygnięcie pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 2 do protokołu z otwarcia ofert

https://www.soswsokolka.pl/images/flaga.jpgW tym roku z powodu pandemii koronawirusa rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętujemy w domach. Na prośbę Pani dyrektor Elżbiety Szomko i Pani Marty Kawrygo-Leonoicz nasi wspaniali uczniowie odspiewali Hymn Polski w domach, a ich rodzice przesłali nam filmiki.  Zapraszamy do oglądania

https://www.soswsokolka.pl/images/hymn_film.png

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje.png

https://www.soswsokolka.pl/images/logotyp_zdalne.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_964/94990712_630994584423936_7557242686730665984_n_t2.jpgZdalna szkoła” – dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sokółce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został objęty projektem grantowym Zdalna SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu uczniowie SOSW otrzymali 4 laptopy do nauki zdalnej. Nie wszyscy wychowankowie Ośrodka posiadają w domach rodzinnych komputery lub dostęp do Internetu, który w czasie zdalnej nauki jest niezbędny, by mieć stały kontakt z nauczycielami. Wielu uczniów mieszka na terenach wiejskich, w znacznej odległości od szkoły.