http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1115/p6160048_1_copy.jpgW II półroczu roku szkolnego 2020/21 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana  była  nasza wieloletnia inicjatywa - akcja „Czytanie na dobranoc”. We wszystkich grupach odbyło się 60 spotkań. Tym razem wspólne czytanie stało się okazją do rozwijania talentów aktorskich. Wychowankowie mogli popisać się doświadczeniami zdobytymi podczas projektowych zajęć teatralnych,  prowadzonych przez wychowawczynię Beatę Boguszewską.Każdy chętny mógł spróbować swoich sił,  aby na wesoło pokonywać tremę i niedoskonałości ale przede wszystkim roziwnąć swoje talenty i zainteresowania.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1118/206410613_950162699158683_695518838732972812_n_copy.jpgDnia 14 czerwca 2021 roku w miasteczku ruchu drogowego na osiedlu Zielonym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Odbiorcami byli uczniowie klasy 4-8 SPL. Celem przedsięwzięcia był szeroko ujęty temat bezpieczeństwa. Uczniowie utrwalili i poszerzyli wiedzę z zakresu ruchu drogowego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w czasie prac polowych oraz samodzielnego pobytu w domu. Uczniowie poznali także sposoby reagowania w przypadku ataku agresywnego psa. Wierzymy, że ta wiedza uchroni uczestników przed zagrożeniami mogącymi wystąpić w czasie wolnym.

Galeria 

Monika Mróz

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce zaprasza do udziału w Programie. We wrześniu rusza kolejna edycja. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. 

SOSW pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu sokólskiego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”.Do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Dziecko musi posiadać: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem") lub orzeczenie o niepełnosprawności.Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu.

 W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy: 

-Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych;

-Zajęcia z oligofrenopedagogiem; 

 -Zajęcia z surdopedagogiem; 

 -Zajęcia z logopedii;   

 -Zajęcia integracji sensorycznej; 

 -Zajęcia z psychologiem; 

 -Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

 -Rehabilitacja Ruchowa   

Program „Za życiem” umożliwia objęcie dziecka specjalistyczną opieką oraz daje szansę na indywidualne postępy we wszechstronnym rozwoju dzieci. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowują metody, formy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.Zajęcia odbywają się w Ośrodku, gdzie wykorzystywane są sale do poszczególnych zajęć oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. W zajęciach wykorzystywane są metody, które dostarczają stymulującej zabawy i wpływają na rozwój poczucia własnej wartości oraz nabywania coraz większych kompetencji i funkcji poznawczych. 

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka tel./fax: (85) 711 26 78   

                                               Zespół realizujący Rządowy Program „Za życiem”

 

                 /images/aktywna-tablica-2.jpg  /images/logo_starostwo.jpg  /images/logososw.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1122/199664146_940300866763428_2967894974796891420_n_copy.jpgW roku szkolnym 2020/2021 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

 Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii.

Źródłem finansowania Programu jest budżet państwa w 80%, co stanowi 14 000zł i budżet organu prowadzącego szkołę - Powiatu Sokólskiego w wysokości 20%, co stanowi 3 500zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 500 zł.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z celem i warunkami określonymi w Programie.

                                                                                             Dziecko chce być dobre.

                                                                  Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytkumacz 

Jeśłi nie moze - pomóż 

       Janusz Korczak  

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1110/2_copy.jpgObchody Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce - Janusza Korczaka odbyły się 9 czerwca 2021 roku. Organizatorami byli wychowawcy internatu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce. Święto  rozpoczęło się od uroczystego apelu, podczas którego wprowadzono sztandar ośrodka. Wszystkich zebranych przywitała Pani Elżbieta Szomko - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce oraz Pani Beata Tur Kierownik internatu, która zapoznała uczestników z przebiegiem uroczystości.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1108/dsc_3505_copy_copy.jpgW kwietniu 2021r został ogłoszony konkurs ph. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”. Organizatorami konkursu były Panie: Marta Kulmaczewska i Małgorzata Hołownia – Iwanow. Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów i wychowanków, rozwijanie zdolności plastycznych, popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1107/1_t2.jpgW dniu 8.06.2021r. uzniowie klas I-VIII SPU naszego ośrodka odwiedzili Silvarium w Poczopku. Była to bardzo pouczająca lekcja przyrody. Odwiedziliśmy park megalitów ze słynną kamienną rzeźbą żaby. Spacerowaliśmy pośród pięknych oczek wodnych, pokonując liczne motski. Wśród malowniczej zieleni widzieliśmy żeremie bobrów, obserwowaliśmy bociany, łabędzie oraz różnorodne gatunki sów. Park leśny dostarczył nam również wiadomości na temat życia zwierząt, których mogliśmy posłuchać i zobaczyć w Galerii na Skraju Puszczy. Kolejnym punktem zwiedzania był spacer tropami zwierząt ścieżką przyrodniczą o ciekawej nazwie Leśna Wędrownica. Wycieczkę zwieńczył piknik na trawie, podczas którego mogliśmy podzielić się wrażeniami. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Julita Nelke, Ewa Wińska, Grażyna Tymoszuk, Beata Mozolewska oraz nasze niezastąpione panie pomoce: Dorota, Lucyna, Ewa i Gosia.

Galeria

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1111/193667083_2867296436919364_6500623166342031744_n_1_copy.jpgW dniu 31.05.2021 r. odbył się Dzień Humanistyczny pod hasłem „Moja ulubiona postać z Krainy Baśni”, który przygotowały panie: K. Zalewska i A. Ambrożko. Uczniowie wspólnie przypomnieli najpopularniejsze baśniowe postaci i starali się odpowiedzieć na pytanie czy baśnie są tylko dla dzieci. Uczniowie starszych klas zapoznali się z prezentacją multimedialną o najsłynniejszych twórcach baśni i jej walorach m. in. uniwersalnych wartościach, które występują w utworach baśniowych takich jak dobro, piękno, szlachetność, wrażliwość na los ludzi i zwierząt.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1106/img_20210527_150950_copy.jpgObchodzony niedawno Tydzień bibliotek oraz realizowany w ostatnim czasie projekt międzynarodowy eTwinning „Zabawa książkami” stały się motywem przewodnim kolejnego modułu Innowacji pedagogicznej "Na tropie zagadek, czyli Escape room w edukacji szkolnej". 27 maja przedstawiciele klas 5 i 7-8 Spl oraz III i II PdP  zmierzyli się z szeregiem zagadek, aby  w finale zajęć odczytać hasło spotkania „Czytanie to dobra zabawa” oraz zdobyć słodką niespodziankę.

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki z dniem 27 maja 2021 r. ogłasza nabór kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu.

W stażach/praktykach przewiduje się udział 20 uczniów. Beneficjent zakłada możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby wolnych miejsc na staże/praktyki w zależności od posiadanych środków finansowych w ramach budżetu projektu. Na jednego uczestnika przypada jeden rodzaj wsparcia (staż lub praktyka), w którym może wziąć udział tylko raz.

W naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w stażach/praktykach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 346/2020 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach/praktykach w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu.

Dokumenty należy składać w sekretariatach szkół.

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 15.00.

Treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, 85 711 08 39 fax. 85 711 20 08

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 Kwestionariusz osobowy

Zał. nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 3 Oświadczenie

Zał. nr 4 Deklaracja przyjęcia

Zał nr 5 Umowa stażowa

Zał. nr 6 Zaświadczenie o odbyciu stażu

Zał. nr 7 Rezygnacja

https://www.soswsokolka.pl/images/teatr.jpgDnia 28.05.2021 nasi uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli spektakl muzyczny pt. „My psy”, w którym problemy czworonogów zostały ukazane są z perspektywy psa.  Na nieczynnym wysypisku śmieci na skraju miasta mieszka sfora bezdomnych psów.