http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_941/6_c_t2.jpgW styczniu 2020 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia „Przystanek Nadzieja”, współorganizowane przez współpracujące koła wolontariackie, m.in. ze Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce i Geniuszach, Przedszkoli nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 w Sokółce, jak również Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – gospodarza spotkania. Tematem przewodnim był koncert zespołu Cygańskie Serca oraz wspólne muzykowanie. Towarzyszyła nam również ekipa stacji telewizyjnej Twoja Telewizja Regionalna, która przyczyniła się do przypomnienia, jak powstała grupa wsparcia.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_940/pb040107.jpgW ramach kontynuacji upowszechniania idei czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w nowym roku szkolnym 2019/2020 w internacie SOSW w Sokółce od września już po raz kolejny rozpoczęła się Akcja ph. „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I półrocze, z możliwością kontynuacji działań również w II semestrze. Realizacją zadań w ramach upowszechniania czytelnictwa zajmują się wychowawczynie internatu p. Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajęcia będą dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy.

https://www.soswsokolka.pl/images/bohateron_logotyp_png.png"Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów projektu BohaterON w Twojej Szkole będącego częścią ogólnopolskiej kampanii BohaterON - włącz historię! serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą inicjatywę".

 Takimi słowami organizatorzy akcji przesłali nam podziękowanie i dyplomy za udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest ona realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

„Nie trzeba będzie aż księżyca z nieba kraść, żeby się prawdą najpiękniejsza stała baśń...”

 Kolejny rok współpracy z TVP w ramach autorskiego projektu
- iTeatr dla Szkół w SOSW w Sokółce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_939/nowy_obraz_1.png,,Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. […]

W ramach projektu iTeatr spektakl na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich szkół w projekcie jest przy tym całkowicie bezpłatny.”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_937/20191212_101148_t2.jpgWoda ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szczególnie u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW w Sokółce – klasa I SPU oraz przedszkolaki z grupy Jagódki uczestniczą w zajęciach Hydroterapii z wykorzystaniem Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę pod kierunkiem i opieką Instruktora nauki pływania kształtują prawidłową postawę ciała, uczą się radzenia z emocjami i możliwości ich rozładowywania. Zajęcia te zachęcają do uprawiania aktywności fizycznej poprzez kontakt z wodą oraz zwiększają bezpieczeństwo nad wodą w czasie wolnym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_938/img_20200109_092214_resized_20200110_033840210_t2.jpgPrzedszkolaki z grupy I „Jagódki” pod kierunkiem p. Beaty Majer oraz p. Julity Nelke wzięły udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Pierwszy konkurs pt. „Przyjaźń bez barier” został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Żelechowie. Kuba z Oskarem zostali wyróżnieni. Drugi konkurs pt: „Przedszkole moich marzeń” zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie. Tym razem odnieśliśmy wielki sukces, gdyż zdobyliśmy II miejsce. Po raz kolejny nasze prace zostały docenione oraz nagrodzone książkami.

https://www.soswsokolka.pl/images/za_zyciem.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_933/20190926_135944_t2.jpgW ramach programu Za życiemdzieci z niepełnosprawnością lub dzieci zagrożone niepełnosprawnością, które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie bezpłatnie uczestniczą w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

Zajęcia są realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu  „Za Życiem” finansowanego z budżetu państwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego.

https://www.soswsokolka.pl/images/bal_charytatywny-_plakat-1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_932/13_t2.jpgOd września 2019r. W SOSW realizowane są zajęcia z zakresu TIK. Mają one na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętnosci cyfrowych uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez 3 nauczycieli ośrodka i odbywają się w niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dostepność zasobów sprzętowych. Na zajęciach wykorzystywane są zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się uczniów z technologią oraz podnosi umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń. Realizowana na zajęciach tematyka jest dostosowywana indywidualnie do każdego ucznia i obejmuje zarówno elementarną obsługę sprzętu, jak też korzystanie z edytorów grafiki, tekstu, filmów, gier oraz programów multimedialnych.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_926/20191107_172159_t2.jpgW miesiącach październik 2019r. - kwiecień 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywają się zajęcia teatralne w ramach projektu pn  „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.