http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_972/zajcia_integracji_sensorycznej_3_t2.jpgOd 18 maja 2020r. wraz z uruchamianiem kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych oraz bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie ruszyły w ośrodku zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z przedszkola specjalnego, których rodzice wyrazili zgodę na udział swoich pociech w tej formie pomocy. Przedszkolaki korzystają z zajęć rewalidacyjnych – zajęć korekcji wad wymowy oraz zajęć rewalidacyjnych – zajęć integracji sensorycznej, a dodatkowo również z opieki psychologa. Te dzieci, które w czasie pandemii nadal pozostają w domu mają zapewnioną zdalną edukację.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że w związku z pandemią Covid - 19 

uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020

z wychowawcami w klasach.

 W tym roku nie będzie spotkania ogólnego na placu szkoły. Bardzo prosimy, aby w tym dniu zachowywać odpowiedni dystans od siebie, nie tłoczyć się pod szkołą, sprawnie przejść do klasy z wychowawcą. Rodzice i opiekunowie proszeni są o przybycie w maseczkach oraz zabranie dzieciom wody, jesli jest taka potrzeba.

Klasy mają wyznaczony harmonogram godzinowy, którego prosimy przestrzegać. 

https://www.soswsokolka.pl/images/zakoczenie-roku-szkolnego-2019_1.jpg


https://www.soswsokolka.pl/images/ksizki2a.jpgW II półroczu roku szkolnego 2019/2020 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. Udział w niej brali najmłodsi wychowankowie internatu oraz starsze dzieci, które włączyły się do czytania młodszym kolegom. W czasie jej trwania, od lutego do marca odbyło się 20 spotkań a następnie do czerwca kontynuowana była w formie zdalnej. Opiekunowie akcji w jej ramach proponowali wychowankom podczas pobytu w domu samodzielne lub wspólnie z rodzeństwem i rodzicami czytanie  książek oraz wykorzystanie proponowanych audioboków. Tematyka „Czytania na dobranoc” przewijała się również w treściach zdalnych zajęć świetlicowych.

Od 1 grudnia 2019 roku do 20 czerwca 2020 w SOSW w Sokółce była realizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem „Na tropie zagadek – Escape Room w edukacji szkolnej”.

  W ramach innowacji zaplanowano 3 moduły, zrealizowano 4. Były to zajęcia pod nazwą: „Poszukiwanie Mikołajowych  Prezentów”,  „Pamięć Żołnierzom Wyklętym”  „Wakacyjna wędrówka  z mapą” oraz „Wakacyjne wyzwania”. Z racji na zagrożenie zakażenia Covid-19 od 17 marca 2020 realizowane było nauczanie w formie zdalnej. W związku z tym w ramach innowacji 2 moduły zostały przeprowadzone w formie wirtualnej z wykorzystaniem platformy Genial.ly oraz jej różnych szablonów. Innowacja została opracowana z myślą o 30 osobowej grupie uczniów SOSW z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu, jednakże w jej realizacji wzięło udział więcej osób. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w naszych wirtualnych pokojach zagadek, ponieważ były one udostępnione na profilu FB placówki.

 

Przypominamy, że piątek 12 czerwca jest w SOSW dodatkowym

dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonym

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


 

W związku z organizacją w ośrodku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu

zawodowego w okresie pandemii COVID - 19

prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa

na egzaminach na terenie Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Sokółce

PROCEDURY


https://www.soswsokolka.pl/images/received_284281402722441.jpegW kwietniu 2020 r uczniowie naszego Ośrodka podjęli wyzwanie i aktywnie uczestniczyli w zdalnym wojewódzkim konkursie fotograficznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ph. „Zostań w domu bądź kreatywny”.

Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego w domu. Zadanie konkursowe polegało na tym aby w formie zdjęcia lub zestawu zdjęć pokazać swój własny, kreatywny sposób na spędzanie czasu w domu podczas trwania epidemii.

Dzień Humanistyczny w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Włączamy się w Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom oraz naszą tradycyjną już Akcję Głośnego Czytania "Jak nie czytam, jak czytam". Zachęcamy Was do obejrzenia filmu promującego Dzień Humanistyczny i czytanie. Czekamy na zdjęcia jak rodzinnie czytacie Wasze ulubione książki. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kasia i Pani Agnieszka.

Filmik po kliknieciu w zdjecie

https://www.soswsokolka.pl/images/dh.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencjem.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_971/20200528_180447_t2.jpgW dniu 29 maja 2020 roku obchodziliśmy Dzień Rodziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce. Nie mogliśmy tego dnia obchodzić wspólnie z całą społecznością ośrodka ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną. W związku z tym wychowawcy internatu przygotowali dla wychowanków ośrodka i ich rodzin trzy niespodzianki.Pierwszą niespodzianką była prezentacja multimedialna, która przypomniała wszystkim jak dobrze bawiliśmy się w poprzednich latach podczas Dni Rodziny. Drugą zaś piosenki w wykonaniu Gosi i Mateusza przygotowane specjalnie dla rodziców. Te dwie pierwsze niespodzianki zostały zorganizowane przez p Zytę i p. Kasię. Trzecią niespodzianką natomiast było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ph. „Nasza wesoła Rodzinka”.

https://www.soswsokolka.pl/images/kucharze.jpgBardzo dziękuję najstarszym uczniom za wzięcie udziału w Szkolnym Turnieju Wiedzy Gastronomicznej. W tym roku przebiegł on całkiem inaczej niż zawsze. Cieszę się, że wzięliście w nim udział. Dzielnie się spisaliście młodzi kucharze. Sprawdziliście swoją wiedzę gastronomiczną rozwiązując quizy kulinarne na temat: tradycyjnych polskich potraw, ogólnej wiedzy o gotowaniu oraz zup.  Turniej uatrakcyjnił również film kulinarny, z którego wypisaliście surowce wykorzystane do sporządzenia bigosu staropolskiego.