http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1289/284552565_582705923275581_7749550485981613878_n_copy_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych.

 Drugi dzień spotkania rozpoczął się pogadanką w Cerkwii pw. Św. A. Newskiego w Sokółce. Ks. Łukasz Ławreszuk opowiedział o wnętrzu świątyni, nazwał jej poszczególne elementy oraz  wytłumaczył ich przeznaczenie. Uczestnicy poznali również różnice między katolicyzmem a prawosławiem, tradycje i zwyczaje związane z przystępowaniem do sakramentów świętych. Kolejnym punktem były zajęcia pt. „Krajka- sokólska tkanina ludowa”, podczas których uczniowie poznali dawne zastosowania pasów tkanych oraz wykonali samodzielnie własną bransoletkę -krajkę. 

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1288/img_20220523_163847_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. 23 maja zaczęło się tygodniowe spotkanie obu grup w Sokółce. Wspólne poznawanie wielokulturowości Podlasia rozpoczęły zajęcia integracyjne mające na celu zapoznanie uczestników ze sobą. Poznanie imion oraz późniejsze zabawy przy muzyce rozluźniły atmosferę oraz pozwoliły otworzyć się na warsztaty z wykorzystaniem bum-bum rurek.

“Jedynym sposobem na zachowanie zdrowia jest jedzenie tego, czego nie chcesz,

picie tego, czego nie lubisz,i robienie tego, czego nie chcesz”

Mark Twain

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1276/284312295_1067382000580689_692229114024746456_n_1_copy.jpgDnia 19.05.2022r w internacie SOSW odbyły się zajęcia p.h. "Uczta dla zdrowia".  Zajęcia przeprowadziły panie Beata Żółtko i Marta Kulmaczewska. Celem zajęć było: kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, wyrabianie świadomości wpływu owoców i warzyw na utrzymanie dobrego zdrowia, promocja zasad racjonalnego odżywiania się i stosowanie ich w życiu codziennym, integracja czerech zespołów grupowych oraz społeczności internatu. Na początku wychowankowie obejrzeli prezentację multimedialną o tematyce zdrowego odżywiania. 

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1267/16_t2.jpgJanusz Korczak – Patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to wyjątkowa postać i tak samo wyjątkowo obchodziliśmy 11 maja Jego święto. Dzień Patrona rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa w intencji uczniów i pracowników SOSW, na którą przemaszerowali, prowadzeni przez Poczet Sztandarowy, wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy Ośrodka. Po Mszy dalsza część uroczystości odbyła się na terenie placówki, gdzie na początku złożono kwiaty i zapalono znicz pod tablicą Patrona.

https://soswsokolka.pl/images/podzikowanie.jpg

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_18_mm_bil.png

Podlasie to obszar  leżący na terenie  północno-wschodniej  Polski, na pograniczu kultur  oraz kilku religii. Tutaj mieszkali obok siebie Katolicy, Prawosławni, Tatarzy, Żydzi, dlatego również współcześnie przenikają się różne zwyczaje, obrzędy oraz  kalendarze. W naszym regionie możemy wrócić do korzeni-  skosztować najprostszych potraw z dawnych lat, nauczyć się tradycyjnego sposobu na tkanie dywanów, poznać historię krajki i pisania ikon, osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, wpływ Żydów na tutejszą kulturę oraz zdobyć wiedzę z zakresu religii występujących na tych terenach. Wszystko to czeka beneficjentów projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1264/20_t2.jpgW naszej placówce odbył się pokaz małych zwierząt egzotycznych, w którym wzięli udział uczniowie z klasy pani Ewy Wińskiej, Edyty Kondrat, Julity Nelke, Grażyny Tymoszuk, Marty Januszkiewicz, Moniki Mróz i Agnieszki Ambrożko. Zwierzęta zaprezentowała nam ich miłośniczka i właścicielka pani Anna Kędyś-Arent, która w niezwykle interesujący sposób opowiedziała uczniom, o tym skąd one pochodzą, jakie warunki należy zapewnić im w hodowli oraz o tym jak należy się z nimi obchodzić by nie zrobić im krzywdy. Mogliśmy podziwiać takie okazy jak: STRASZYKI, ŚLIMAKI AFRYKAŃSKIE, MODLISZKI, WIJE, PTASZNIKI,PATYCZAKI I LIŚĆCE. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1270/2ip_copy.jpgW dniu 5 maja 2022r. w SOSW w Sokółce odbyło się spotkanie z panem dr Pawłem Murawskim i panią Marzeną Zieziulą – przedstawicielami Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.Spotkanie miało na celu propagowanie wśród uczniów postaw obywatelskich, poszerzenie wiedzy na temat symboli narodowych, kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności narodowej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1268/1s.jpgDnia 3 maja 2022r poczet sztandarowy z naszego Ośrodka w składzie Sylwia, Mateusz, Dawid oraz Mirosław i Agnieszka pod opieką p. Moniki Mróz i Edyty Kondrat wzięli udział w miejskich uroczystościach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy św.w kościele pw. Św. Antoniego uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego ,gdzie odbyły się dalsze uroczystości: przemówienia okolicznościowe, złożenie wieńców i kwiatów, Na zakończenie mieszkańcy Sokółki mogli obejrzeć popisy grupy mażoretek. Wystąpiła także Miejska Orkiestra Dęta.

Galeria 

Monika Mróz 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1274/280100598_673099103761458_6592099303115340836_n_copy_copy.png

Z racji przypadającego 4-5 maja Dnia Strażaka i Leśnika przedszkolaki i uczniowie klas I-III SPL i SPU przystąpili do udziału w Ogólnopolskiej akcji Cała Polska Maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów. Każda z namalowanych prac trafiła na GIGA WIELKĄ interaktywną wystawę, która dotrze do wszystkich strażaków i leśników w Polsce. Wspólnie podziękowaliśmy naszym Strażnikom za to, że chronią nasze lasy przed pożarami. Wszyscy, biorący udział w akcji Cała Polska Maluje Laurkę dla Strażników Lasów otrzymają certyfikat.

Pamiętajmy las płonie szybko, a odrasta latami !!

Laurki zostały wykonane pod kierunkiem pań: E.Kondrat, M.Januszkiewicz, S.Szomko, M.Grusznis, A.Gieniusz, J.Nelke

 Marta Januszkiewicz 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1275/img20220428103306_copy.jpgW dniach 1- 28 kwietnia 2022r. na szkolnym korytarzu prezentowane były prace Agnieszki z klasy II szkoły branżowej w ramach Konkursu dla Spostrzegawczych „Kto jest autorem wykonanych prac plastycznych?”. Celem konkursu było uświadomienie uczniom kluczowej roli zainteresowań w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Ponadto wystawa prac miała eksponować kreatywną twórczość autora w celu podniesienia jego samooceny i poczucia własnej wartości oraz zachęcać inne dzieci do porozwijanie swoich pasji.