http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/0001.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/0002.jpg

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w uzgodnieniu i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki ustala 5 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 październik 2019r.

02 styczeń 2020r.

03 styczeń 2020r.

07 styczeń 2020r.

12 czerwiec 2020r.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.pngDyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce ogłasza rekrutację uczniów szkoły podstawowej specjalnej do udziału w projekcie pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR LGD Szlak Tatarski

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu:

- rozwijania postawy kreatywnej (arteterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne),

- rozwijania kompetencji cyfrowych,

- Terapii Biofeedback.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_863/dsc_0757.jpg2 września uczniowie SOSW uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Tradycyjnie odśpiewano hymn, a uczniowie klas pierwszych różnych etapów edukacyjnych złożyli ślubowanie na sztandar ośrodka. Podczas uroczystości p. dyrektor Elżbieta Szomko w ciepłych słowach zwróciła się do uczniów i nauczycieli życząc udanego i bezpiecznego roku szkolnego. Rodziców zachęciła do dalszej współpracy dziękując za włączanie się w życie szkoły w latach ubiegłych. Pani kierownik Beata Tur odczytała zebranym list Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko wystąpiła Kierownik Referatu Oświaty p. Anetta Zubrzycka, która życzyła wszystkim sukcesów i satysfakcji z pracy w nadchodzącym roku.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się

2 września o godz. 9.00 na placu ośrodka.

Poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki.

https://www.soswsokolka.pl/images/69136916_2433527233368017_8229283460850647040_n.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_862/69515275_2433527350034672_5613155328225968128_n.jpg27.08.2019 r. p. dyrektor Elżbieta Szomko podpisała z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Wicestarostę Bożenę Jelską-Jaroś oraz Członka Zarządu Jerzego Białomyzego umowę na relizację projektu pn. „Zwiększanie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”. Głównym celem projektu jest dostosowanie Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Sokółce do potrzeb wychowanków z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. Dodatkowo trzech nauczycieli Przedszkola podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_861/dsc_1718_copy.jpgW dniu 15 sierpnia 2019 roku, delegacja uczniów SOSW w Sokółce ze sztandarem szkoły pod opieką Pani Moniki Mróz uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Zdjęcia


https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_860/66411415_457048861755300_8212571047317209088_n.jpgW ramach projektu: „Półkolonie z rehabilitacją” podopieczni SOSW w Sokółce mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych pod kierunkiem p. Bożeny Mróz, podczas których skoncentrowali się na warzywach, owocach - produktach witaminowych oraz jogurtach - produktach białkowych, określając ich rolę w żywieniu człowieka, umiejscawiając je w piramidzie żywieniowej i zastosowaniu - sporządzając potrawy i napoje.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_855/20190701_100717.jpgW ramach projektu „ Półkolonie z rehabilitacją”  odbywały  się warsztaty ceramiczne, których  głównym celem było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez działalność twórczą. Podczas tych warsztatów  uczestnicy modelowali z gliny, formowali dzieła według własnych pomysłów oraz wykrawali ozdoby za pomocą foremek. Poprzez te zajęcia podopieczni przeżyli  twórcze doświadczenie,  rozwijali swoją  kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne.