http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1220/248396722_3181253642157300_6644651658036582689_n_copy.jpgOd października 2021r. w ośrodku realizowane są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mają one na celu objęcie opieką pedagoga wszystkich uczniów naszej szkoły, zwrócenie uwagi na wychowanków przejawiających niepokojące zachowania,czy też mających problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w szkole, a także zachęcenie podopiecznych do korzystania z prowadzonych przez specjalistę porad i konsultacji.Tematyka zajęć jest różnorodna, dostosowana do odbiorców z poszczególnych klas oraz ich zainteresowań.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1213/10_copy.jpg3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Co roku w Ośrodku świętujemy w ten dzień, aby pokazać społeczności możliwość pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Przełamanie barier mentalnych w społeczeństwie, a także kreowanie normalnego życia osób z niepełnosprawnościami, którzy są tacy jak my. Tegoroczne świętowanie miało oprawę kinową. Organizatorki stworzyły film dokumentalny, w którym główną rolę grają uczniowie SOSW.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1214/261393459_507722460244872_8151800092554160504_n_copy.jpgW ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym1 grudnia 2021 r. pod opieką p. Lili Zajkowskieji Katarzyny Dylewskiej uczestniczyli w bardzo ciekawej wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu było urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii oraz eksperymentowanie w centrach nauki, efektem natomiast są zdobyte nowe umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

„Na św. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”

„Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1211/262409235_439176294503698_2064464058669298171_n_copy.jpg30 listopada był wyjątkowym i długo wyczekiwanym dniem przez uczniów klasy I-II-III ze Szkoły  Branżowej SOSW w Sokółce. Pod kierunkiem wychowawcy klasy – p. Bożeny Mróz młodzież zorganizowała klasowe „Andrzejki”. Upiekła ciasta, ciasteczka maślane z wróżbą, kupiła słodkości i napoje, przygotowała stół i wróżby. Rozpoczęliśmy od źródeł ludowej tradycji, którą przedstawiła wychowawczyni. Święty Andrzej miał zapewnić dziewczętom dobrych mężów zgodnie z porzekadłem ludowym: „Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1212/2_copy.jpg30 listopada 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej urządzili zabawę andrzejkową. Były wróżby, magia, przebrania, słodki poczęstunek oraz wspaniała zabawa. 

Galeria 

                            Organizatorki: Wychowawczynie

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1206/262049606_464276478450380_8048610242442872299_n_copy.jpgGłównym zadaniem szkolnej edukacji polonistycznej jest kształcenie u uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz rozumienie odbieranych komunikatów i tekstów kultury. Zdobywanie tych umiejętności może przebiegać w oparciu o metody tradycyjnelub z wykorzystaniem technologii cyfrowej i nowoczesnych programów ułatwiających przyswajanie wiedzy i jej efektywniejsze utrwalanie, wspomagających rozwój oraz przybliżających naukę poprzez zabawę. Dzięki realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce projektu „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1209/262070187_486105472723910_5402424335476978777_n_copy.jpgW pewien listopadowy dzień do naszego Ośrodka przyszedł list podpisany przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Zawierał podziękowania za udział w akcji Narodowego Czytania. Była to bardzo sympatyczna niespodzianka.

Do listu dołączono egzemplarz "Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej wydany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególni miłe były słowa zamieszczone na pierwszej stronie zawierające podziękowanie za udział w akcji Narodowego Czytania podpisane przez Pana Prezydenta i Panią Agatę Kornhauser - Dudę.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1208/262615067_592600202063049_5982619788078153135_n_copy.jpgMieliśmy dziś  okazję wysłuchać niezwykłego koncertu skrzypcowego  w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.  Młodych artystów do występu przygotowała ich nauczycielka pani Anna Piotrowska. W koncercie udział brali wychowankowie SOSW   oraz zaprzyjaźnione z placówką  Kluby Wolontariusza :   z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, z przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 3 oraz  ze   Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce.

Zapraszamy uczniów: Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Przedszkola, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej: „Góra Grosza”. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie. Akcja zbiórki monet trwa do 31.12.2021r. Przekazywanie monet na Urzędy Pocztowe od 02.01.2022 do 30.06.2022. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie - z domów dziecka, rodzin zastępczych. Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!!! Ponadto zapraszamy nauczycieli i wychowawców do przeprowadzenia lekcji wychowawczych o dobroczynności i aktywności społecznej. Ważne jest, aby promować i pielęgnować dobroczynność wśród uczniów i przedszkolaków! Propozycje znajdziecie Państwo na https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1204/261862980_4530008070448427_19684276851389461_n_copy.jpgW tym roku szkolnym uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej wzięli udział w projekcie „BohaterON- włącz historię”, którego organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej. Toogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Celem projektu jest także uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich.

https://www.soswsokolka.pl/images/260415207_628538458286980_3451830145501914323_n.png