http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO publikujemy klauzulę informacyjną i chronimy posiadane przez Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dotycząca nauki zdalnej

 

REKRUTACJA

DO SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

(Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

 

Masz dziecko, którego rozwój nie przebiega prawidłowo?

Twoje dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego?

Szukasz dla niego szkoły?

Serdecznie zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Sokółce!

 warto wybrać naszą szkołę ponieważ zapewniamy:

– naukę w kameralnych zespołach klasowych;

– metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;

– wysoko wykwalifikowaną kadrę;

– całodobową opiekę w internacie od poniedziałku do piątku;

– dodatkowe zajęcia specjalistyczne;

– pomoc psychologiczną dla uczniów oraz ich rodziców grupy wsparcia;

– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

 

W zakładce dokumenty SOSW znajdziecie Państwo niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, które należy odesłać na adres: soswszkola@wp.pl

Wszelkie informacje związane z przyjęciem do szkoły można także uzyskać w sekretariacie ośrodka pod nr tel. 85 711 26 78.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach realizacji projektu pod nazwą pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_961/91268833_641892726604245_4324564671550980096_n.jpgW związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele SOSW prowadzili działania w celu zorganizowania zdalnego nauczania w wykorzystaniem różnych form przekazu. Wychowawcy klas rozpoznali posiadany dostęp rodziców i uczniów do form przekazu.

Od dnia 25.03.2020 nauczyciele jak i uczniowie realizują tematy wynikające z podstawy programowej. Nauczyciele komunikują się z dziećmi/ rodzicami na bieżąco poprzez wybrany przez rodzica i nauczyciela komunikator będą to: Facebook, strona internetowa szkoły, kontakt telefoniczny, Messenger, e-mail. Dla uczniów nie mających dostępu do Internetu materiały są wysyłane Pocztą Polską.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą organizacji zdalnego nauczania

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza

Korczaka w Sokółce obowiązującą

od dn. 26.03.2020 do dn. 01.04.2020

Załącznik

 

Informujemy, że w ramach zdalnego nauczania

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

istnieje możliwość skorzystania z porad psychologa

lub pedagoga szkolnego. 

Wszystkich potrzebujących zachęcamy do kontaktu pod nr
tel.
(85) 711 26 78 (sekretariat ośrodka),
a oddzwonimy na pozostawiony przez Was numer telefonu,


lub pod adresem soswszkola@wp.pl
a odpiszemy na pozostawiony przez Was adres mailowy.

 

Postaramy się pomóc w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji,

zachęcamy do kontaktu.

https://www.soswsokolka.pl/images/zarzdzenie_dyrektora_1.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/zarzdzenie_dyrekora_2.jpg

Ogłoszenie

Przedszkole Specjalne w SOSW w Sokółce informuje, iż prowadzi

rekrutację dzieci do przedszkola.

Regulamin, kartę zgłoszenia dziecka oraz deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej można pobrać w zakładce Rekrutacja do przedszkola lub tutaj.

Rekrutacja jedynie droga elektroniczną.

Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres soswszkola@wp.pl

Beata Majer

https://www.soswsokolka.pl/images/informacja.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_960/img_20200227_145909_t2.jpgW dniu 28.02.2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: Beata Boguszewska, Beata Żółtko, Katarzyna Dylewska rozstrzygnęła wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. ,,Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe''. Organizatorami konkursu były panie: Małgorzata Hołownia-Iwanow i Marta Kulmaczewska. Celem konkursu było: propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, pobudzanie wyobraźni uczniów jak sami mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narażać siebie oraz innych na niebezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego, zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w domu, prezentowanie ciekawych technik plastycznych.