http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/sosw_plakat-2-1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_783/img_20190304_104740.jpgPrzedszkolaki grupy I „Jagódki” z wychowawczynią Beata Majer, oprócz zajęć w klasie przedszkolnej, chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych. Wykorzystywana jest sala SI z piłkami, w których dzieci chętnie skaczą, zjeżdżają ze ślizgawki oraz przechodzą przez tunele. Sala doświadczania świata jest także odwiedzana bardzo często. Dzieci uczą się relaksacji na łóżku wodnym wraz z muzyką. Bardzo chętnie odwiedzamy salę gimnastyczną, na której są zabawy z piłką, skakaniem oraz bieganiem po torze przeszkód. Najbardziej jednak przedszkolaki uwielbiają zajęcia w wannie z hydromasażem. Pluskanie się i zabawa w wodzie to dla nich wielka radość.

Szkolimy się w ramach projektu pt: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie SOSW w Sokółce”, (Przedszkole Specjalne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dn.19.02.2019r - 22.02.2019r. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce, odbył się kurs pt: „Terapia ręki I i II stopnia, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami w zakresie motoryki małej”, w wymiarze 20 godzin zajęć edukacyjnych. W kursie brali udział nauczyciele SOSW w Sokółce oraz innych szkół i placówek. Kurs prowadziła pani mgr. Lucyna Szymańska.

/images/logo_kompetentni.png

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” informujemy, iż z dniem 04 marca br. ruszył dodatkowy nabór uzupełniający kandydatów SOSW na dodatkowe zajęcia - warsztaty ICT i Indywidualny Plan Działania (IPD) w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Termin naboru wniosków upływa 07.03.2019 r. (czwartek). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Dokumentacja rekrutacyjna po 07.03.2019 r. będzie przekazana  do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro).

Informujemy, że obowiązują dokumenty rekrutacyjne jak przy naborze poprzednim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

Przedszkole Specjalne w Sokółce

Regulamin rekrutacji

  1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Sokólskiego.
  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna  naukę w szkole podstawowej.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  5. Zapisy prowadzone są od 1 marca 2019 do 30 marca 2019. W sekretariacie SOSW należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kopią wystąpienia do Starosty Sokólskiego o skierowanie dziecka do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
  6. W terminie do 15 kwietnia komisja powołana przez Dyrektora dokonuje  kwalifikacji dziecka do przedszkola, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.
  7. Dziecko już uczęszczające do placówki może kontynuować w niej wychowanie przedszkolne przez kolejny rok szkolny pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Sokółce.
  8. Nabór trwa przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc w grupie.
  9. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu Powiatu Sokólskiego, W przypadku   posiadania wolnych miejsc, przyjęte mogą zostać dzieci spoza Powiatu.

Regulamin rekrutacji został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.01.2018.

Załączniki:

1)      karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

2)      deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Sporządziła: Agata Gieniusz

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_782/20190228_170646.jpgW dn. 28.02.2019 r. uczniowie SOSW w Sokółce uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem- Piotrem Horzelą, który przybył do nas na zaproszenie p. Dyrektor - Elżbiety Szomko.
W czasie prezentacji opowiedział on o swojej podróży na Antarktydę. Wyprawa na wyspę trwała około 1,5 roku, w tym 80 dni podróży na statku. Wychowankowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści o mroźnej krainie, w której żyją pingwiny, lamparty morskie, słonie morskie i foki. Podróżnik barwnie opisywał ich życie, zwyczaje i ciekawostki, które obserwował w czasie badań. Dowiedzieliśmy się o charakterystycznie budowanych z kamieni pingwinich gniazdach.

https://www.soswsokolka.pl/images/53274772_2155770001170478_4009581012831961088_n.jpg25 lutego 2019 roku wychowankowie naszego Ośrodka (ok. 35 uczniów oraz 5 przedszkolaków) po trzeci raz w tym roku szkolnym uczestniczyli w internetowym teatrze zorganizowanym przez Telewizję Polską S.A. Sztuka pt. „Kolorowi ludzie“ wystawiana była przez Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, a przeznaczona dla wszystkich widzów od 3 lat.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_781/20190222_103716.jpgW dniu 22 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty ogólnoszkolne poświęcone „Językom Obcym”. W tym roku uczestnicy spotkania poznali komunikację alternatywną i wspomagającą. Organizatorki zapoznały uczniów z językiem migowym, systemem Braille'a oraz piktogramami. Mimo ze w naszej szkole niektórzy uczniowie używają języka gestów i piktogramów, nie zawsze wszyscy wiedzą o co im chodzi. Dzień Języków Obcych był doskonałą okazją „aby te obce przełożyć na nasze”.

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_780/20190214_211141.jpgJest karnawał, w karnawale
Wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
Strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali
Zgromadzeni na tej sali.”

 

/images/logo_kompetentni.png
W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” informujemy, iż z dniem 15 lutego br. ruszył nabór uzupełniający kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Termin naboru wniosków upływa 25.02.2019 r. (poniedziałek). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Dokumentacja rekrutacyjna po 25.02.2019 r. będzie przekazana  do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro).

Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.

http://sokolka-powiat.pl/2019/02/14/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/