Od 1 grudnia2019r rokuw SOSW w Sokółce jestrealizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem „Na tropie zagadek – Escape Room w edukacji szkolnej”. Nasza innowacja od ubiegłego roku jest oznaczona Przykładem Dobrej Praktyki nadanej przez Kuratora Oświaty w Białymstoku. 

 W bieżącym roku szkolnym zrealizowane były2 moduły. Były to zajęcia pod nazwą: „W krainie pluszowego misia” oraz „Walentynkowy Escape Room”. Innowacja została opracowana dla uczniów SOSW z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu. Każda chętna klasa mogła podjąć próbę zmierzenia się z wyzwaniami w Pokoju Zagadek.  Z wyzwaniem Escape Room związanym z pluszowym Misiem zmierzyła się również klasa III z SP w Geniuszach.Tradycyjnie z założeniami innowacji myśl przewodniato rozwiąż zagadkę a dostaniesz wskazówkę do rozwiązania kolejnej. W każdym z modułów uczniowie grali w gry logiczne, w memory, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, kreślili drogi przez labirynt, wyszukiwali informacje na podstawie innych zgromadzonych wcześniejoraz mogli samodzielnie podejmować decyzje i prezentować swój punkt widzenia.

Innowacja „Na tropie zagadek-Escape Room w edukacji szkolnej” zakładała szereg celów: rozwijanie postawy kreatywnej, wzrost motywacji do zdobywania wiedzy, zaangażowanie uczniów, podniesienie wiedzy ucznia o samym sobie, doskonalenie sprawności wykorzystania zdobytych już wiadomości i umiejętności, rozwinięcie sprawności logicznego myślenia oraz doświadczenie sukcesu podczas zmagań z wyzwaniami. Ważnym punktem była również integracja społeczności szkolnej oraz doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Stacjonarne spotkania w pokojach zagadek pozwoliły na bieżąco weryfikować stopień realizacji poszczególnych celów. Ewaluacja przeprowadzona po każdym module dowodzi, że założone cele zostały zrealizowane.

„W krainie pluszowego misia” 

„Walentynkowy Escape Room”.

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko