http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/260415207_628538458286980_3451830145501914323_n.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1202/259710137_433534201540349_1157040923802159474_n_copy.jpgWychowankowie SOSW uczestniczyli dziś w niezwykle ważnym szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadziła specjalistka w tej dziedzinie, pani Dorota Gudalewska – ratownik Grupy Ratowniczej Medival w Białymstoku i pasjonatami ratownictwa medycznego. Towarzyszyli jej młodzi adepci sztuki ratowniczej – uczniowie  Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCh

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

edycja 2021/2022

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1199/259081715_1061862031302499_9075333194375627068_n_copy.jpg

Dnia 23.11.2021r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce przystąpili do szkolnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022. Swoją zdobytą wiedzę na „Lekcjach z ZUS” - projekcie edukacyjnym mogli sprawdzić uczestnicząc w Olimpiadzie. Nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego czuwała szkolna komisja składająca się z trzech nauczycieli i jednego ucznia ze szkoły branżowej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1201/260732558_492839335224819_3781165766023120544_n_copy.jpg24.11.2021r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce pod opieką pań Magdaleny Słyż, Marty Kawrygo-Leonowicz, Doroty Kozaczyńskiej i Lili Zajkowskiej mieli okazję obejrzeć bajkę muzyczną „Adonis ma gościa”. 

Spektakl mogliśmy podziwiać na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Projekt dla szkół ponadpodstawowych: „Lekcje z ZUS”.

Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1198/256725891_604385190979054_5457855663284162208_n_copy.jpgOd 8.11.2021r. do 22.11.2021r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce realizowali projekt: „Lekcje z ZUS”. Przeprowadzone zostały lekcje 4 lekcje przez nauczycieli SOSW: z przedmiotu wiedza o społeczeństwie – p. Sylweser Pakuła, podstawy przedsiębiorczości – p. Monika Mróz, na zajęciach z wychowawcą – p. Bożena Mróz i przez zaproszoną koordynatorkę d.s. komunikacji społecznej i edukacji w oddziale ZUS w Białymstoku -   p. Monikę Michałowską. Nauczyciele i uczniowie korzystali z ciekawych i interesujących materiałów zaproponowanych przez autora projektu - prezentacje, filmy, krzyżówki, komiksy, zeszyty dla ucznia.

https://www.soswsokolka.pl/images/kp2.jpgW listopadzie 2021 roku kilkoro uczniów naszej szkoły przystąpiło do udziału
w wojewódzkim konkursie plastycznym ph.: „Piękne są nasze barwy ojczyste", którego organizatorem była świetlica przy SP Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Spośród wielu nadesłanych prac jury nagrodziło pracę Emilki-uczennicy klasy I SPL oraz przyznało wyróżnienie Michałowi – przedszkolakowi z grupy „Żabki”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1196/258809670_226188369647780_887343449705061448_n_copy.jpgW dniach 16-19 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się akcja wolontariacka pod hasłem „ Jesteśmy murem za polskim mundurem!”.

 Akcja ta miała na celu symboliczne wsparcie, wdzięczność i podziękowanie za pełnioną służbę dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Pożarnej oraz Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko – białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wychowankowie ośrodka wraz z nauczycielami przygotowywali laurki przepełnione podziękowaniem.

 Wiemy, że jest ciężko naszym służbom dlatego też chcieliśmy im podziękować z całego serca. Laurki zostały przekazane do jednostki Straży Granicznej w Kuźnicy.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1191/tik3_copy.jpgW SOSW w Sokółce dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt zakładał wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klasopracowni szkolnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie klasy I SPU otrzymali: monitor interaktywny i 4 tablety, w tym 2 z nich z oprogramowaniem MÓWik przeznaczonym do komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. Program zawiera przejrzysty i zrozumiały system symboli, które można przetworzyć za pomocą wbudowanego syntezatora dźwięku. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych symboli, obrazów, wybrania zakresu słownictwa, które w danym momencie odpowiada tematyce rozmowy. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1197/pb160105_copy.jpgW dniu 16.11.2021.r w internacie SOSW w Sokółce odbyło się przyjęcie w szeregi społeczności internatu nowych mieszkańców. W tym roku impreza, przebiegała w atmosferze tradycji i obrzędów ludowych, czyli „ Pod strzechą” .

Organizatorami była Młodzieżowa Rada Internatu pod kierunkiem opiekunów rady Pani Zyty Biernackiej i Pani Beaty Żółtko.

Prowadzące otrzęsiny Wiktoria i Zosia gorąco powitały przybyłą Panią Dyrektor - Elżbietę Szomko oraz całą społeczność internatu. Podczas otrzęsin nowi mieszkańcy musieli wykonać wiele zadań, oczywiście z zastosowaniem symbolicznych lub humorystycznie zamienionych rekwizytów, była: orka pługiem, młócenie zboża cepem, wykopki, dojenie krowy, pieczenie chleba oraz kiszenie kapusty.


https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1190/pr4_copy.jpgW ramach projektu pn: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 01.09.2019 – 30.08.2021r. zadanie 6: „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych”,  Działanie 1: „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce doposażona została pracownia kształcenia zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia kształcących się na kierunku Kucharz. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1192/wi5_copy.jpg10 listopada 2021r. grupa Kucharzy z Branżowej Szkoły I Stopnia SOSW w Sokółce wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych – p. Bożeną Mróz uczestniczyła w wirtualnej wycieczce zawodoznawczej do restauracji Polski Dom Rodzinny Serce w Sokółce.  Ze względu na stan epidemiologiczny w naszym kraju wejście do kuchni restauracji i wspólne przygotowanie potraw tak liczną grupą kucharzy było niemożliwe, ryzyko zakażenia żywności i ludzi było zbyt duże.