http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/289016829_741254940539907_5627199160787479895_n_copy.jpg

Z radością informujemy, iż w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 35 tys. Na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji.

Koordynatorkami projektu w SOSW w Sokółce są panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Grażyna Tymoszuk.

Z ramienia Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko wsparciem służyła pani Agnieszka Backiel.

„Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielka siłą,

Za chwile wszyscy w marzeniach się rozpłyną,

Ostatnie gesty i słowa pożegnania,

Kilka uśmiechów i kilka łez…

Bo wakacji nadszedł czas, wiele przygód czeka nas,

Wspaniali przyjaciele, poznasz ich tak wielu,

Odkryjesz razem z nimi piękny świat !”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1309/img_20220624_090939_copy.jpgDnia 24.06.2022 r. punktualnie o godz. 9.00 , gdy zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek, w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste  zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli  udział  uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.  Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy  uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2021/2022. Były świadectwa, dyplomy, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia . Zgromadzonych powitała pani Dyrektor Ośrodka – Elżbieta Szomko oraz pani Kierownik internatu- Beata Tur.

Od 1 grudnia2019r rokuw SOSW w Sokółce jestrealizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem „Na tropie zagadek – Escape Room w edukacji szkolnej”. Nasza innowacja od ubiegłego roku jest oznaczona Przykładem Dobrej Praktyki nadanej przez Kuratora Oświaty w Białymstoku. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1303/253542953_593014665363662_2225212192024339454_n_copy.jpgW bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III B1 pod kierunkiem pani Urszuli Drewniak oraz  VII –VIII SPU A pod kierunkiem pani Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko realizowali kolejne ciekawe przedsięwzięcie. Była to Innowacja programowo-metodyczna pt.: „Canvastyczne święta nietypowe” autorstwa  Agnieszki Spigarskiej Linde oraz  Bartosza Chysia, nauczycieli z Gdańska.  Innowacja zakładała  zapoznanie uczniów z funkcjonalnością programu graficznego Canva, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru spośród świąt nietypowych zamieszczonych w kalendarzu, kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie a także realizację wybranych priorytetów MEiN na rok szkolny 2021/2022 – tj. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, edukacja patriotyczna, edukacja ekologiczna oraz roztropne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1296/multi2_copy.jpg W roku szkolnym 2021/2022  w wymiarze 1 godziny tygodniowo podczas zajęć rozwijających zainteresowania - Zajęcia komputerowe w klasie VII- VIII B SPU realizowany był program własny nauczyciela  przedmiotu pt. „W świecie multimediów”.                          Miał on na celu poszerzanie wiedzy o zasadach działania komputera poprzez obsługę programów rozrywkowych i użytkowych, przejawianie kreatywności, stymulowanie wyobraźni  twórczości, nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy oraz rozwijanie u uczniów zainteresowań posługiwania się komputerem poprzez wykorzystanie Internetu

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1298/puchatek2_copy.jpgW roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy I SPU wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z tematyką związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze,w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Realizacja programu odbywała się poprzez przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych zawierających: scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów oraz prezentację dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1300/dsc_6047_copy_copy.jpgWłaśnie został rozstrzygnięty 52 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Pentel, sponsorowany przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd. Co roku na konkurs napływa 130 000 prac z całego świata. Organizatorzy zachęcają uczestników do nieszablonowych rozwiązań plastycznych, rozbudzania wrażliwości, inspirowania do działania, odkrywania talentów u młodych artystów

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1308/zus_u_copy.jpgW roku szkolnym 2021/2022 w klasach II-III SPU, IV-VI SPU A, IV-VIII SPL realizowane były projekty i programy edukacyjne. Program Szkoła Przyjazna Wodzie „Aktywni Błękitni” w klasie II-III SPU, IV-VI SPU A pod kierunkiem p. Julity Nelke i p. Grażyny Tymoszukoraz        Projekt z ZUS- dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? w klasie IV-VI SPU A i IV-VIII SPL pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk i p. Urszuli Drewniak.

W programie Szkoła Przyjazna Wodzie „Aktywni Błękitni” uczniowie zapoznali się z działaniami zmierzającymi do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1297/semka2_copy.jpgW roku szkolnym 2021/2022 w SOSW w Sokółce była realizowana innowacja programowo-metodyczna „Zabawy z leniwą ósemką”, oparta na kinezjologii edukacyjnej
P. Dennisona i zawierająca elementy przedmiotów nauczania takich jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne. Innowacją zostali objęci uczniowie kl. I SPU podczas zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godz. zajęć w miesiącu.  

 Innowacja była prowadzona na podstawie opracowanego autorskiego programu innowacyjnego, który został dostosowany do indywidualnych możliwości psychoruchowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Realizacja zajęć wg. innowacyjnego programu umożliwiła w sposób wielowymiarowy, angażując wszystkie zmysły usprawnić proces nauczania, sprzyjała podniesieniu potencjalnych zdolności uczenia się, regulowała poziom stresu, umożliwia stymulację jednej lub kilku zaburzonych funkcji. Ponadto przyczyniła się do poprawy: sprawności intelektualnej, społecznej, rozwoju psychoruchowego, koncentracji uwagi, wzrostu poczucia własnej wartości i swoich możliwości uczestników innowacji. Wprowadzenie tej innowacji wynikało z potrzeb edukacyjnych spowodowanych koniecznością wprowadzania różnorodnych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, takich jak kinezjologia edukacyjna. Stosując proponowane przez kinezjologię ćwiczenia: na przekroczenie linii środka, energetyzujące, rozciągające, relaksujące znacznie została u uczniów poprawiona umiejętność komunikacji, organizacji i koncentracji.

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1293/dsc_5207_copy.jpgW dniu 20.06.2022r w SOSW odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce dotyczące bezpiecznych wakacji.  Pani policjantka prowadząca spotkanie przypomniała uczniom ważne informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku. Poruszyła temat bezpieczeństwa nad wodą, w czasie prac polowych, w czasie wypoczynku w mieście oraz bezpieczeństwo w Internecie.  Część spotkania poświęcona była ważnym zasadom, których uczniowie powinni przestrzegać poruszając się po drodze hulajnogą i rowerem oraz przemieszczając się pieszo. 

Wierzymy, że te wiadomości nasi uczniowie maja „w małym palcu”, stosują je codziennie i nie zapomną o nich również w czasie beztroskiej zabawy na wakacjach.

Spotkanie zorganizowały panie: Zuzanna Szarkowska-Czeczko oraz Elżbieta Januszko- Szymaniuk   

Galeria

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1302/img_20211115_105207_copy.jpgKażdy uczeń w swoim szkolnym życiu musi zmierzyć się z opracowaniem lektur, bywa, że nie jest to zajęcie porywające i ciekawe. W naszym Ośrodku,w tym roku, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej realizowali na lekcjach języka polskiego Innowację „Nasz sposób na lektury - lektury w lapbooku", dzięki której zmienili swoje nastawienie do lektur orazuważnego i aktywnego czytania utworów literackich i ich zrozumienia. Inspiracją do opracowania innowacji stały się przede wszystkim wymagania stawiane nauczycielom języka polskiego w nowej podstawie programowej, których zadaniem jest wychowywanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, szczególnie dzieł literackich.