http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_974/18_t2.jpgPiątkowy poranek 26 czerwca 2020 r. powitał wszystkich słonecznym niebem i letnimi temperaturami. Już tylko kilka chwil dzieliło wszystkich od bardzo wyczekiwanych wakacji. Niestety... punktualnie o 9.00 nie rozpoczęło się tradycyjne uroczyste zakończenie roku szkolnego, nasz placyk przy szkole nie wypełnił się zaproszonymi gośćmi, rodzicami i roześmianymi buziami uczniów Ośrodka.

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym globalnym kryzysem, pandemią COVID-19, która z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację.

https://www.soswsokolka.pl/images/pzu.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_975/1_t2.jpgGrupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce wyjechała na pobyt rehabilitacyjny w Ośrodku „Leśny Zakątek” w Zaździerzu. Wyjazd możliwy był dzięki dotacji z Fundacji PZU na realizację projektu „Kompleksowa rehabilitacja na dwutygodniowym turnusie”. Projekt dotyczy wyjazdu 15-osobowej grupy podopiecznych stowarzyszenia na 14. dniowy turnus rehabilitacyjno – rekreacyjny w Zaździerzu w Ośrodku „Leśny Zakątek”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_983/2_t2.jpgPrzedłużająca z powodu koronawirusa izolacja domowa nie przeszkodziła naszym uczniom w mobilizacji i wzięciu udziału w konkursie plastycznym pt. „W ogrodzie marzeń”. Zainspirowani przez panią Ewę Wińską  uczniowie: Mateusz z kl. IV oraz Ola i Angelika z klasy VI wykonali pod kierunkiem rodziców i wychowawców z Domu Dziecka piękne prace plastyczne. Wszystkie działania oraz instruktarz były koordynowane online. W ten sam sposób dostarczyliśmy prace organizatorowi - Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Warninie. Konkurs objęty był patronatem Zakątka Inspiracji „Dobrzycówka” oraz PPHU „Hortulus” w Dobrzycy i odbywał się dwuetapowo. Prace oceniane były przez komisję konkursową oraz brały udział w plebiscycie likeów na facebooku.

https://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_973/20191212_1011481_t2.jpgWoda ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szczególnie u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW w Sokółce – klasa I SPU oraz przedszkolaki z grupy Jagódki w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli w zajęciach Hydroterapii z wykorzystaniem Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę pod kierunkiem i opieką Instruktora nauki pływania kształtowały prawidłową postawę ciała, uczyły się radzenia z emocjami oraz możliwościami ich rozładowywania. Dzięki obcowaniu z wodą nasi uczniowie przezwyciężyli strach z nią związany, bezpiecznie poruszali się w brodziku, z przyborami pływali w dużym basenie. Wykorzystanie jakuzzi podczas zajęć umożliwiło doświadczenie  masażu wodnego - tak ważnego w rehabilitacji. Ale nie tylko na basenie mogliśmy obcować z wodą. W naszej szkole  również odbywały się zajęcia z hydroterapii. SOSW posiada salę wodną z dużą wanną z hydromasażem, w której mogliśmy oswajać się wodą, utrwalać zasady higieny oraz integrować się w grupie poprzez wspólne zabawy.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_972/zajcia_integracji_sensorycznej_3_t2.jpgOd 18 maja 2020r. wraz z uruchamianiem kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych oraz bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie ruszyły w ośrodku zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z przedszkola specjalnego, których rodzice wyrazili zgodę na udział swoich pociech w tej formie pomocy. Przedszkolaki korzystają z zajęć rewalidacyjnych – zajęć korekcji wad wymowy oraz zajęć rewalidacyjnych – zajęć integracji sensorycznej, a dodatkowo również z opieki psychologa. Te dzieci, które w czasie pandemii nadal pozostają w domu mają zapewnioną zdalną edukację.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że w związku z pandemią Covid - 19 

uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020

z wychowawcami w klasach.

 W tym roku nie będzie spotkania ogólnego na placu szkoły. Bardzo prosimy, aby w tym dniu zachowywać odpowiedni dystans od siebie, nie tłoczyć się pod szkołą, sprawnie przejść do klasy z wychowawcą. Rodzice i opiekunowie proszeni są o przybycie w maseczkach oraz zabranie dzieciom wody, jesli jest taka potrzeba.

Klasy mają wyznaczony harmonogram godzinowy, którego prosimy przestrzegać. 

https://www.soswsokolka.pl/images/zakoczenie-roku-szkolnego-2019_1.jpg


https://www.soswsokolka.pl/images/ksizki2a.jpgW II półroczu roku szkolnego 2019/2020 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. Udział w niej brali najmłodsi wychowankowie internatu oraz starsze dzieci, które włączyły się do czytania młodszym kolegom. W czasie jej trwania, od lutego do marca odbyło się 20 spotkań a następnie do czerwca kontynuowana była w formie zdalnej. Opiekunowie akcji w jej ramach proponowali wychowankom podczas pobytu w domu samodzielne lub wspólnie z rodzeństwem i rodzicami czytanie  książek oraz wykorzystanie proponowanych audioboków. Tematyka „Czytania na dobranoc” przewijała się również w treściach zdalnych zajęć świetlicowych.

Od 1 grudnia 2019 roku do 20 czerwca 2020 w SOSW w Sokółce była realizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem „Na tropie zagadek – Escape Room w edukacji szkolnej”.

  W ramach innowacji zaplanowano 3 moduły, zrealizowano 4. Były to zajęcia pod nazwą: „Poszukiwanie Mikołajowych  Prezentów”,  „Pamięć Żołnierzom Wyklętym”  „Wakacyjna wędrówka  z mapą” oraz „Wakacyjne wyzwania”. Z racji na zagrożenie zakażenia Covid-19 od 17 marca 2020 realizowane było nauczanie w formie zdalnej. W związku z tym w ramach innowacji 2 moduły zostały przeprowadzone w formie wirtualnej z wykorzystaniem platformy Genial.ly oraz jej różnych szablonów. Innowacja została opracowana z myślą o 30 osobowej grupie uczniów SOSW z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu, jednakże w jej realizacji wzięło udział więcej osób. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w naszych wirtualnych pokojach zagadek, ponieważ były one udostępnione na profilu FB placówki.

 

Przypominamy, że piątek 12 czerwca jest w SOSW dodatkowym

dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonym

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


 

W związku z organizacją w ośrodku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu

zawodowego w okresie pandemii COVID - 19

prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa

na egzaminach na terenie Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Sokółce

PROCEDURY


https://www.soswsokolka.pl/images/received_284281402722441.jpegW kwietniu 2020 r uczniowie naszego Ośrodka podjęli wyzwanie i aktywnie uczestniczyli w zdalnym wojewódzkim konkursie fotograficznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ph. „Zostań w domu bądź kreatywny”.

Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego w domu. Zadanie konkursowe polegało na tym aby w formie zdjęcia lub zestawu zdjęć pokazać swój własny, kreatywny sposób na spędzanie czasu w domu podczas trwania epidemii.